Sygepolitik

De fleste arbejdspladser har en sygepolitik. Vær opmærksom på, at der kan være lokale regler der beskriver hvad du skal gøre når du bliver syg.  De lokale regler skal overholdes. Du vil enten finde dem i overenskomsten, din ansættelseskontrakt eller i personalepolitikken.Din overenskomst giver dig løn under sygdom. Når du sygemelde dig, så sikre dig at sygemeldingen er modtaget. Hvis arbejdsgiveren ikke modtager din sygemelding og du ikke møder på arbejde, kan det i værste fald kunne betyde en bortvisning for ulovlig udeblivelse fra dit arbejde. Hvis dit firma benytter sig af tro- og loveerklæringer, så husk at den skal være firmaet i hænde senest på 4. dagen.

Husk at raskmelde dig, også selv om det er til en fridag. Hvis der er tale om en delvis raskmelding, skal dette aftales med din arbejdsgiver. En delvis raskmelding betyder, at du starter op efter sygdom på nedsat tid. Det skal dog minimum være på 4 timer om ugen. En delvis raskmelding betyder du får løn for de timer du arbejder, og sygedagpenge for den resterende tid.Hvis du er syg når du påbegynder ferie, skal du først raskmelde dig når du er rask. Hvis sygdom forhindre dig i at afholde din planlagte ferie, har du ret til at holde ferie på et andet tidspunkt.Hvis du bliver syg efter du er påbegyndt din ferie har du har krav på erstatningsferie. Dog får du ikke erstatning for de første 5 dage.Din arbejdsplads kan indkalde dig til sygesamtale. Oftest har arbejdspladsen er procedure omkring indkaldelsen. VSL anbefaler du medbringer din tillidsrepræsentant. Det sikrer dig, at alle aftaler overholdes. Bliver du nægtet at få en bisidder med til samtalen så kontakt straks VSL.§56 aftale er en mulighed for dig der har en kronisk sygdom, hvor du har sygedage med mere end 10 dage årligt. Det er kommunen der bevilger denne aftale, og arbejdspladsen sikre sygedagpenge refusion fra første sygedag.Hvis du er i tvivl om § 56 aftalen så kontakt din tillidsrepræsentant. Du er også velkommen til at kontakte VSL. Vi har en socialrådgiver tilknyttet Serviceforbundet.Hvis du får en kritisk sygdom, er du som medlem med din arbejdsmarkedet  pension berettigede til et engangsbeløb som udbetales skattefrit.

Vigtige nyheder