Tro- og loveerklæring

I mange firmaer, specielt på det private vagtområde, er det helt almindeligt med en tro- og loveerklæring.

 

En tro- og loveerklæring skal ofte være arbejdsgiveren i hænde senest på din 4. sygedag. I nogle firmaer er det OK at sende en mail med en tro- og loveerklæring.

 

Erklæringen skal indeholde:

 

Dit navn og cpr nummer    

Du skriver hvilken dato du har været sygemeldt fra.

 

Årsagen til fraværet - skal oplyses:

 

Almindelig sygdom,

Barn syg eller

Arbejdsskade (husk at dette skal anmeldes til din arbejdsmiljørepræsentant)

 

Til sidst skal du skrive aktuel dato og din underskrift.

 

 

Vigtige nyheder