Tro- og loveerklæring

I mange firmaer, specielt på det private vagtområde, er det helt almindeligt med en tro- og loveerklæring.

 

En tro- og loveerklæring skal ofte være arbejdsgiveren i hænde senest på din 4. sygedag. I nogle firmaer er det OK at sende en mail med en tro- og loveerklæring.

 

Erklæringen skal indeholde:

 

Dit navn og cpr nummer    

Du skriver hvilken dato du har været sygemeldt fra.

 

Årsagen til fraværet - skal oplyses:

 

Almindelig sygdom,

Barn syg eller

Arbejdsskade (husk at dette skal anmeldes til din arbejdsmiljørepræsentant)

 

Til sidst skal du skrive aktuel dato og din underskrift.

 

 

Vigtige nyheder

Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer

Har du helt styr på, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis din arbejdsgiver siger dig op? Og ved du, at din arbejdsgivers begrundelse for...

Læs mere her