BrancheOK for vagtselskaber

Grundlønnen:

Der er to løngrupper:

Gruppe A er fra 0 til 18 måneders anciennitetGruppe B er fra 18 måneders anciennitet og opefter

En fuldtidsnorm for en dagvægter er 154,25 timer pr. måned.


Månedslønnen pr. 1. marts 2019:

Gruppe A: 23.473,30 kr.

Gruppe B: 23.995,75 kr.

Ud over grundlønnen, er der forskellige tillæg i overenskomsten, nogen af dem er:

Branchetillæg

Arbejde mellem kl. 17-06

Arbejde på lørdage efter kl. 14 og 24

Arbejde på søn- og helligdage.

Her kan du finde de firmaer der er dækket af overenskomst med VSL

Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller til VSL på 36 14 11 11, hvis du er i tvivl.

Vigtige nyheder

Sådan opdagede et medlem, hvor vigtigt det er at have et vagtkort

VSL har lagt en civil sag an mod Control N’ Security ApS (CNS) og har politianmeldt virksomheden for at ansætte vagtfolk uden vagtkort.

Læs mere her