BrancheOK for vagtselskaber

Grundlønnen:

Der er to løngrupper:

Gruppe A er fra 0 til 18 måneders anciennitet

Gruppe B er fra 18 måneders anciennitet og opefter

En fuldtidsnorm for en dagvægter er 154,25 timer pr. måned.

Månedslønnen pr. 1. marts 2022:

Gruppe A: 25.010,85 kr.

Gruppe B: 25.533,30 kr.

Ud over grundlønnen, er der forskellige tillæg i overenskomsten, nogen af dem er:

Branchetillæg

Arbejde mellem kl. 17-06

Arbejde på lørdage efter kl. 14 og 24

Arbejde på søn- og helligdage.

Her kan du finde de firmaer der er dækket af overenskomst med VSL

Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller til VSL på 36 14 11 11, hvis du er i tvivl.

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her