BrancheOK for vagtselskaber

Grundlønnen:

Der er to løngrupper:

Gruppe A er fra 0 til 18 måneders anciennitet

Gruppe B er fra 18 måneders anciennitet og opefter

En fuldtidsnorm for en dagvægter er 154,25 timer pr. måned.

Månedslønnen pr. 1. marts 2021:

Gruppe A: 24.503,70 kr.

Gruppe B: 25.026,15 kr.

Ud over grundlønnen, er der forskellige tillæg i overenskomsten, nogen af dem er:

Branchetillæg

Arbejde mellem kl. 17-06

Arbejde på lørdage efter kl. 14 og 24

Arbejde på søn- og helligdage.

Her kan du finde de firmaer der er dækket af overenskomst med VSL

Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller til VSL på 36 14 11 11, hvis du er i tvivl.

Vigtige nyheder

Is og sne: Hold dig væk og dokumenter, at der er for glat

VSL har hvert år sager om alvorlige glatføreulykker med hovedtraumer og rygskader. Så pas på dig selv. Kunden har pligt til at glatførebekæmpe der,...

Læs mere her