Lufthavne

VSL har overenskomst med følgende lufthavne:


Københavns Lufthavne A/S

Startløn 1. marts 2022    174,60 kr.
Efter 1 års ansættelse    179,91 kr.
Efter 2 års ansættelse    181,81 kr.
Efter 3 års ansættelse    183,31 kr.
Efter 4 års ansættelse    185,31 kr.
Efter 6 års ansættelse    187,31 kr.
Efter 8 års ansættelse    189,31 kr.
Efter 10 års ansættelse    192,00 kr.
Efter 12 års ansættelse    194,50 kr.
Efter 13 års ansættelse    196,50 kr.
Efter 15 års ansættelse    198,50 kr.
Efter 17 års ansættelse     200,50 kr.
Efter 19 års ansættelse    202,50 kr.
Efter 20 års ansættelse    204,50 kr.
Efter 21 års ansættelse    206,50 kr.
Efter 26 års ansættelse    207,50 kr.

Ud over grundlønnen findes der en række forskellige lokalaftaler der indeholder tillæg til lønnen.

Tillæg i overenskomsten:

   2021
Ulempeydelse: Kl.17-06    27,051 kr.Billund Lufthavn

Sikkerhedsmedarbejderne er underlagt Industriens overenskomst. Lønnen er sammensat således;

  • Basisløn jf. overenskomsten
  • Anciennitetstillæg 1/2/3
  • Funktionstillæg 

Herudover ligger en række lokalaftaler på området.


Karup og Esbjerg Lufthavne

Sikkerhedsmedarbejderne er underlagt KL overenskomsten. Lønnen består af 4 elementer;

  • Grundløn
  • Funktionsløn
  • Kvalifikationsløn
  • Resultatløn

Herudover ligger en række lokalaftaler på områderne.


Århus Lufthavn kontakt VSL på 3614 1111

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kan du finde de firmaer der er dækket af overenskomst med VSL

Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller til VSL på 36 14 11 11, hvis du er i tvivl.

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her