Overenskomst for parkeringsvagter

Overenskomst for parkeringsvagter         
         
Løn pr. 1. marts 2022        
Timeløn ansatte  161,10 kr.      
Løn månedslønnede  27.398,95 kr.      
         
Tillæg        
Arbejde mellem 18.00-06.00  32,10 kr.      

Vigtige nyheder