Fritids/Ulykkesforsikring

Selv mindre ulykker kan skabe et stort økonomisk behov, der ikke dækkes af det offentlige.

Fritidsulykkesforsikringen sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Forsikringen dækker dig ved personskade og dødsfald, og du er dækket i hele verden.

Hvornår er du dækket?

Du er automatisk dækket, fra du optages som medlem af Serviceforbundet, medmindre du siger ”nej tak” til forsikringen.

Forsikringen opkræves sammen med dit kontingent til Serviceforbundet. Det er en betingelse, at du er ajour med betaling af dit kontingent.

Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud eller Serviceforbundet sletter dig som medlem.

Vigtige nyheder

Is og sne: Hold dig væk og dokumenter, at der er for glat

VSL har hvert år sager om alvorlige glatføreulykker med hovedtraumer og rygskader. Så pas på dig selv. Kunden har pligt til at glatførebekæmpe der,...

Læs mere her