Fritids/Ulykkesforsikring

Selv mindre ulykker kan skabe et stort økonomisk behov, der ikke dækkes af det offentlige.

Fritidsulykkesforsikringen sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Forsikringen dækker dig ved personskade og dødsfald, og du er dækket i hele verden.

Hvornår er du dækket?

Du er automatisk dækket, fra du optages som medlem af Serviceforbundet, medmindre du siger ”nej tak” til forsikringen.

Forsikringen opkræves sammen med dit kontingent til Serviceforbundet. Det er en betingelse, at du er ajour med betaling af dit kontingent.

Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud eller Serviceforbundet sletter dig som medlem.

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her