Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes på Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

Derfor sæt kryds den 25. april 2022 kl. 15 og kom og vær med til at sætte dit præg på arbejdet for det næste år.

Vi byder på lidt mad efter generalforsamlingen - se tilmelding længere nede.

Medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening indkaldes hermed - i henhold til vedtægtens § 4, stk. 1 og 2 - til ordinær generalforsamling:

Dagsorden

  1. - Valg af dirigent
  2. - Valg af referent
  3. - Valg af stemmeudvalg
  4. - Bestyrelsens beretning
  5. - Kassereren fremlægger
  6. - Indkomne forslag
  7. - Valg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægtens § 4, stk. 8 - være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding
Du kan allerede nu tilmelde dig ved at skrive til os på vsl@forbundet.dk. Husk at skrive ”Generalforsamling” i emnefeltet.

Vi passer stadig på hinanden
Så har du symptomer på dagen, eller er du det mindste i tvivl, så bliv hjemme for alles skyld.

Håndsprit sørger vi for at der er masser af.

Rejsegodtgørelse
Husk, at hvis du bor udenfor det storkøbenhavnske område, kan du få dækket rejseomkostninger svarende til taksten for billigste offentlige transport.

Vigtige nyheder