Generalforsamling

På grund af Corona blev forårets generalforsamling udskudt. Men nu er der heldigvis så meget kontrol over smitte-situationen, at vi har besluttet, at det er forsvarligt at afholde den.

Derfor sæt kryds den 31. maj 2021 kl. 15 og kom og vær med til at sætte dit præg på arbejdet for det næste år.

Vi byder på lidt mad efter generalforsamlingen - se tilmelding længere nede.

Medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening indkaldes hermed - i henhold til vedtægtens § 4, stk. 1 og 2 - til ordinær generalforsamling:

Dagsorden

  1. - Valg af dirigent
  2. - Valg af referent
  3. - Valg af stemmeudvalg
  4. - Bestyrelsens beretning
  5. - Kassereren fremlægger
  6. - Indkomne forslag
  7. - Valg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægtens § 4, stk. 8 - være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding

Du kan allerede nu tilmelde dig ved at skrive til os på vsl@forbundet.dk. Husk at skrive ”Generalforsamling” i emnefeltet.

Rejsegodtgørelse

Husk, at hvis du bor udenfor det storkøbenhavnske område, kan du få dækket rejseomkostninger svarende til taksten for billigste offentlige transport.