Generalforsamling

På grund af Corona blev forårets generalforsamling udskudt. Men nu er der heldigvis så meget kontrol over smitte-situationen, at vi har besluttet, at det er forsvarligt at afholde den.

Derfor sæt kryds ved mandag den 7. september kl. 15 og kom og vær med til at sætte dit præg på arbejdet for det næste år.

Vi byder på lidt mad efter generalforsamlingen - se tilmelding længere nede.

Medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening indkaldes hermed - i henhold til vedtægtens § 4, stk. 1 og 2 - til ordinær generalforsamling:

Dagsorden

  1. - Valg af dirigent
  2. - Valg af referent
  3. - Valg af stemmeudvalg
  4. - Bestyrelsens beretning
  5. - Kassereren fremlægger
  6. - Indkomne forslag
  7. - Valg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægtens § 4, stk. 8 - være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent for 2020

Tilmelding

Du kan allerede nu tilmelde dig ved at skrive til os på vsl@forbundet.dk. Husk at skrive ”Generalforsamling” i emnefeltet.

Vi skal have din tilmelding senest den 25. august, hvis du gerne vil deltage i spisningen.

Rejsegodtgørelse

Husk, at hvis du bor udenfor det storkøbenhavnske område, kan du få dækket rejseomkostninger svarende til taksten for billigste offentlige transport.Vigtige nyheder

Bliver du smittet med COVID-19 på dit job, skal det anmeldes som en arbejdsskade.

Nogle vagter arbejder på steder, hvor der er mange mennesker. Bliver du smittet med COVID-19, skal du få din arbejdsgiver til at anmelde det som en...

Læs mere her