Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes på Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

Derfor sæt kryds den 24. april 2023 kl. 15 og kom og vær med til at sætte dit præg på arbejdet for det næste år.

Medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening indkaldes hermed - i henhold til vedtægtens § 4, stk. 1 og 2 - til ordinær generalforsamling:

Dagsorden

  1. - Valg af dirigent
  2. - Valg af referent
  3. - Valg af stemmeudvalg
  4. - Bestyrelsens beretning
  5. - Kassereren fremlægger
  6. - Indkomne forslag
  7. - Valg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægtens § 4, stk. 8 - være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning

Traditionen tro byder VSL på lidt mad efter generalforsamlingen. Ønsker du at tilmelde dig spisning skal du sende en mail til vsl@forbundet.dk senest d. 20. april kl. 12 mrk. Tilmelding til spisning/GF

Vi glæder os til at se jer

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her