Generalforsamling

På grund af Corona blev forårets generalforsamling udskudt. Men nu er der heldigvis så meget kontrol over smitte-situationen, at vi har besluttet, at det er forsvarligt at afholde den. 

Når du møder op til generalforsamlingen, er det en forudsætning at du – for at kunne deltage – har et gyldigt coronapas.

Husk at medbringe mundbind – har du symptomer på dagen, eller er du det mindste i tvivl, så bliv hjemme for alles skyld.

Håndsprit har vi masser af.

Generalforsamlingen afholdes på Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

Derfor sæt kryds den 31. maj 2021 kl. 15 og kom og vær med til at sætte dit præg på arbejdet for det næste år.

Vi byder på lidt mad efter generalforsamlingen - se tilmelding længere nede.

Medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening indkaldes hermed - i henhold til vedtægtens § 4, stk. 1 og 2 - til ordinær generalforsamling:

Dagsorden

  1. - Valg af dirigent
  2. - Valg af referent
  3. - Valg af stemmeudvalg
  4. - Bestyrelsens beretning
  5. - Kassereren fremlægger
  6. - Indkomne forslag
  7. - Valg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægtens § 4, stk. 8 - være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding

Du kan allerede nu tilmelde dig ved at skrive til os på vsl@forbundet.dk. Husk at skrive ”Generalforsamling” i emnefeltet.

Rejsegodtgørelse

Husk, at hvis du bor udenfor det storkøbenhavnske område, kan du få dækket rejseomkostninger svarende til taksten for billigste offentlige transport.Vigtige nyheder