Gruppelivsforsikring

Skab økonomisk tryghed for både dig og dine nærmeste. Gruppelivsforsikringen sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du dør. Det gælder uanset, om det skyldes en ulykke eller en sygdom. Forsikringen dækker dig hele døgnet og i hele verden.

Hvornår er du dækket?

Du er automatisk dækket af forsikringen, fra du optages som medlem af Serviceforbundet, og du er ajour med betaling af dit kontingent.

Medlemmer, der har nået folkepensionsalderen, kan have fravalgt forsikringen.

Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud eller hvis Serviceforbundet sletter dig som medlem.

Dækker bl.a.

  • Dødsfald
  • Forhøjet udbetaling ved død, hvis du er under 65 år og efterlader børn under 21 år

Dækker bl.a. ikke

  • Ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende

Udbetaling af erstatning

Dør du inden du fylder 65 år, udbetaler Alka erstatning til dine ”nærmeste pårørende” efter lovens definition, medmindre du har givet os besked om andet. Det gør du med en begunstigelseserklæring, hvor du selv kan bestemme, hvem der skal modtage pengene.

Hvis du er fyldt 65 år, udbetaler vi pengene som dækning af udgifter til begravelsen og ellers til boet.

Hvordan anmeldes en skade?

Ved dødsfald skal dine efterladte kontakte din lokale afdeling hos Serviceforbundet. De udleverer en anmeldelse, som dine efterladte udfylder og sender til Alka sammen med relevant dokumentation, som f.eks. dødsattest og vielsesattest.

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her