Kontingent fradrag

SKAT.dk findes reglerne for fradrag af fagforenings kontingent.

Loftet for fradrag for fagforeningskontingenter er fra 2015 forhøjet til 6.000 kr.

Du får automatisk det ekstra fradrag, når året er gået, men hvis du vil have det løbende gennem året, skal du rette din forskudsopgørelse, felt 458.

Du kan kun få fradrag for dit årlige kontingent til din fagforening og højst 6.000 kr.:

Hvis du for eksempel betaler 400 kr. om måneden, kan du få fradrag for 12 x 400 kr. = 4.800 kr.

Hvis du betaler mere end 500 kr. om måneden, skal du kun skrive 6.000 kr. på din forskudsopgørelse.

Du får fradrag for:

Det normale kontingent til din fagforening.

Ekstra strejkekontingenter, hvis de er pålagt af fagforeningen.

Klubkontingenter til en anden forening, hvis formål er at varetage medlemmernes faglige interesser.

Særlige bidrag til en forening, når de skal dække tilskud til pensionerede medlemmer.

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her