Erstatning for grov mobning
Foto: Shutterstock
21. februar 2019

Grov mobning i CPH udløste erstatning for psykisk arbejdsskade

”Kælling! Møgso!”

Sådan sagde en kollega i CPH (Københavns lufthavn) om Pia, der arbejdede som Securitymedarbejder indtil 2016 og var medlem i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening under Serviceforbundet.

Pia er et opdigtet navn. Medlemmets rigtige navn holdes hemmeligt af sikkerhedsmæssige årsager.

Men det blev ikke ved de grimme tilråb. Kollegaen nægtede også at svare Pia, vendte ofte ryggen til hende og fik flere andre kollegaer ’med på vognen’ så også de udelukkede hende. Kollegaen prøvede altså at mobbe og true Pia ud af teamet.

Kollegaen truede flere gange Pia med vold – og først da nogle lufthavnspassagerer overværede truslerne, og nogle få kolleger stillede op som vidner, blev kollegaen opsagt. Det fik dog ikke den tidligere kollega til at stoppe med truslerne.

Pia forsøgte i hele forløbet at få hjælp fra ledelsen i CPH, men uden held.
På trods af flere henvendelser blev der ikke taget affære. Pia oplevede et totalt svigt fra ledelsen i CPH, som undervejs i forløbet op til, at sagen startede, truede med at fyre Pia og pressede hende til at underskrive en advarsel, der senere blev trukket tilbage.

Voldsomme konsekvenser af mobning og trusler

Panikangst, kvalme, søvnforstyrrelser, social isolation og nedsat hukommelse er bare nogle af de voldsomme konsekvenser, mobningen og truslerne har haft. Hun bor nu et nyt sted med beskyttet adresse.

I dag er Pia stadig påvirket af forløbet, har skiftet branche og er kommet godt videre.

Sagens forløb har ført til, at Pia har fået sine mén anerkendt som en arbejdsskade. Og det er ikke en selvfølge, når der er tale om psykiske skader.

Sådan fik hun erstatning

En af grundene til, at det er lykkedes at få erstatning for arbejdsskade i det her tilfælde er, at Pia gjorde det helt rigtige. Hun søgte nemlig egen læge tidligt i forløbet, og der var vidner og dokumentation for det, der skete.

”At søge læge så hurtigt som muligt og at kunne dokumentere hændelser, som har været skyld i den psykiske arbejdsskade, er meget vigtigt for at kunne få arbejdsskaden anerkendt”, fortæller sagsbehandler på arbejdsskader Martin Nielson fra Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening.

Sagen blev først afsluttet i november 2018, med en erstatning på 81.747 kroner for 10% varigt mén.

“Statens erstatninger for mén, er på ingen måde retfærdige set i lyset af de store menneskelige omkostninger. For Pia handlede det aldrig om penge, men om anerkendelsen af, at være blevet syg på grund af sin arbejdsplads”, siger faglig sekretær for lufthavnsområdet Ulla Thygesen. 

Ulla Thygesen håber på, at CPH fremover vil være mere opmærksomme på den usunde kultur, der kan udvikle sig på arbejdspladsen.

Vi ønsker Pia tillykke med afgørelsen og et godt arbejdsliv fremover.

Se her, hvordan du kan stoppe og forebygge mobning og chikane.

Vigtige nyheder

Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer

Har du helt styr på, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis din arbejdsgiver siger dig op? Og ved du, at din arbejdsgivers begrundelse for...

Læs mere her