Faglig sag - opsigelse efter 33 år
Mange år i firmaet er ingen garanti mod fyring
Foto: Shutterstock
20. maj 2019

En dum mail endte med en fyring

Hvis man har været ansat samme sted i 33 år, er det ikke i orden at blive fyret, bare fordi man dummer sig en enkelt gang, siger faglig sekretær Ulla Thygesen, der med bekymring ser en hårdere linje hos nogle arbejdsgivere.

Sagen handler om en e-mail, som nok var over stregen, og ved en fejl blev sendt til alle kolleger. Det blev den lokale leder vred over. Han blev så vred, at medarbejderen, Torben Aakjær, CPH-parkering, først blev skældt ud i andres påhør og efterfølgende uden varsel blev kaldt ind til en tjenstlig samtale og fik en fyreseddel.

- Der er ingen tvivl om, at Torben Aakjær dummede sig. Men kutyme i sådanne sager er, at man giver en mundtlig eller skriftlig advarsel, især når der er tale om en medarbejder, der har været i firmaet i 33 år, siger Ulla Thygesen.

Det kom slet ikke på tale at trække fyringen tilbage. Ulla Thygesen gjorde gældende, at fyringen var usaglig og fik forhandlet en god godtgørelse hjem til medlemmet, men hun er rystet over at se en så hård linje.

Vigtigt at være i en fagforening
- Vi har normalt et fint samarbejde med den pågældende virksomhed, så jeg håber, at den hårde linje var en enlig svale, siger Ulla Thygesen.

Selv om hun er ked af, at medlemmet mistede sit arbejde, så mener hun også, at denne historie viser, hvor vigtigt det er at være i fagforening.

- Uden en fagforening havde den fyrede medarbejder ikke haft nogen til at hjælpe sig. Det havde betydet, at han kun havde fået det, som han skulle have ifølge funktionærloven.

Aldrig oplevet så voldsom en reaktion
Tillidsrepræsentant Morten Karlum er også rystet over, at ledelsen har reageret så voldsomt. Han mener, at det er helt normal kutyme at give en mundtlig påtale eller skriftlig advarsel og først ved gentagelser skride til eventuel fyring.

- Jeg var med, da min kollega blev fyret, men jeg blev ikke orienteret på forhånd. Og selv om jeg naturligvis protesterede med det samme, så var beslutningen taget med HR’s opbakning ifølge ledelsen, forklarer Morten Karlum.

- Hvis man som leder påtænker at tage en så alvorlig snak med en medarbejder, så skal det naturligvis ske i enerum og ikke i åbent forum, hvor andre kollegaer sidder tæt ved og overværer situationen. Det burde være helt normalt, at man i sådanne tilfælde sørger for at trække en ansat til side og får en snak under fire øjne.

Møde i fagforeningen med sagen i frisk erindring
Heldigvis for Torben er han medlem hos VSL, og det viser sig selvfølgelig at være en rigtig god ting.

- Ulla Thygesen har leveret varen, støttet op om medlemmet og bevist, at det giver rigtig god mening at være medlem af fagforeningen. Straks efter fyringen valgte jeg at tage Torben med til fagforeningen for at holde et møde, mens sagen var helt frisk, siger Morten Karlum.


„Bare fordi man kan fyre, er det jo ikke ensbetydende med, at man skal gøre det.“

Ulla Thygesen, faglig sekretær i VSL.


Vigtige nyheder

Generalforsamling mandag den 7. september 2020

På grund af corona blev forårets generalforsamling udskudt. Men nu er der heldigvis så meget kontrol over smitte-situationen, at vi har besluttet,...

Læs mere her