Fyret efter 9 år
15. september 2019

Efter 9 år i fleksjob var der ikke mere plads til Michael

61-årige Michael har været ansat i 9 år i fleksjob i et stort parkeringsfirma. Det er han ikke mere. Virksomheden opkøbte en anden virksomhed, og uden varsel fik Michael en fyreseddel. Begrundelsen var, at de havde fået flere medarbejdere, fordi de havde købt et andet firma. Men det holder ikke, siger faglig sekretær Michael Nielsen.

Når man er fleksjobber, er man ansat under skånehensyn i forhold til sit handicap. Men det mente Michaels arbejdsgiver ikke, de behøvede at forholde sig til. Michael havde arbejdet som fleksjobber i i virksomheden i 9 år, de sidste 2 år med 9 timer om ugen, fordi hans sygdom var blevet forværret.

Men virksomheden kan ikke uden videre opsige Michael. Når man har et handicap, er man omfattet af loven om forskelsbehandling og har en særlig beskyttelse på arbejdsmarkedet.

- Ifølge forskelsbehandlingsloven har arbejdsgiveren pligt til at undersøge og dokumentere, hvad man har gjort for at beholde medarbejderen. Man kan ikke opsige fleksjobberen på grund af virksomhedens tarv. Men virksomheden gjorde intet for at beholde Michael. Derfor indledte vi en sag, siger Michael Nielsen.

Godtgørelse til Michael
Forhandlingerne resulterede i et forlig, hvor opsigelsen blev trukket tilbage. I stedet blev der indgået en fratrædelsesaftale, hvor Michael blev fritstillet. Han har desuden fået en godtgørelse på i alt 35.000 kr.

- Det er naturligvis tilfredsstillende, at vi kunne forhandle en fratrædelsesaftale og nogle penge til Michael, men det er for mig at se usselt, at et så stort firma ikke har plads til en medarbejder 9 timer om ugen. Det meste af lønnen bliver refunderet, og Michael havde passet sit job i en årrække. Jeg har svært ved at forstå, at den store virksomhed ikke kunne finde plads til Michael nogle år endnu, siger Michael Nielsen.

- Det med, at vi alle skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet, gælder vel også for folk med særlige handicap. Det kan ikke passe, at vi skal have et arbejdsmarked uden forståelse for de svageste.


2019

Vigtige nyheder

Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer

Har du helt styr på, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis din arbejdsgiver siger dig op? Og ved du, at din arbejdsgivers begrundelse for...

Læs mere her