Arbejdsmiljørepræsentant
Kender du programmet for vores temadage? De kommer til at handle om vold, trusler og PTSD samt om psykisk arbejdsmiljø og stress.
18. september 2019

Serviceforbundet har sammen med flere andre forbund arrangeret nogle spændende temadage med blandt andre Peter Lund Madsen

2019 er jo som bekendt udnævnt til AMR-år, og derfor er der mange gode arrangementer, du kan melde dig til.

1. oktober

Fyraftensmøde om psykisk arbejdsmiljø og stress
I samarbejde med Politiforbundet, Fængselsforbundet og HKKF – Soldaternes Fagforening har vi arrangeret en temadag om psykisk arbejdsmiljø og stress.

Se hele programmet

11. november

Temadag om vold, trusler og PTSD
I samarbejde med Politiforbundet, Fængselsforbundet, HKKF, FLO og CS har vi arrangeret en temadag om vold, trusler og posttraumatisk stresslidelse. Her vil blandt andet hjerneforsker og læge Peter Lund Madsen fortælle om, hvordan stress, mental belastning og PTSD påvirker hjernen.

Du kan se hele programmet her

12. december

AMR-Stormøde – Resultater med Relationer
Her bliver der sat fokus på, hvordan du som AMR kan skabe opbakning fra kollegerne og styrke samarbejdet med ledelsen, TR’en og de faglige organisationer

Du kan se hele programmet her.

Og du kan tilmelde dig her.

Andre møder og temadage

Du kan se mere om andre arrangementer i forbindelse med AMR-2019 her

Vigtige nyheder

Generalforsamling mandag den 7. september 2020

På grund af corona blev forårets generalforsamling udskudt. Men nu er der heldigvis så meget kontrol over smitte-situationen, at vi har besluttet,...

Læs mere her