Ulla Thygesen
Ulla Thygesen, faglig sekretær i VSL
Foto: Privat
15. oktober 2019

Frihed til at vælge den fagforening, der kan hjælpe dig

”For øjeblikket er der meget snak om fagforeningsfrihed, og der er ingen tvivl om lovgivningen, den er klar, og den respekterer vi. Men ved du, hvilken fagforening, der er bedst for dig?”. Sådan spørger Ulla Thygesen, som er faglig sekretær hos VSL.

Hvilken fagforening skal jeg være medlem af?
”Uanset, hvilken branche du arbejder i, vil jeg anbefale, at du vælger den fagforening, som har overenskomsten med din arbejdsgiver. Får du arbejde som buschauffør, bør du stå i chaufførernes fagforening. Arbejder du som vagt, er det VSL, der kan hjælpe dig. Er du for eksempel vagt, p-vagt, eller arbejder du i Security, er det VSL, der har indgået overenskomst med din arbejdsgiver,” siger Ulla Thygesen.

Den Danske Model på arbejdsmarkedet betyder, at det kun er den fagforening, der har indgået overenskomsten, der kan tage din sag i arbejdsretten. Det er også den eneste fagforening, som kender de særlige lokalaftaler, som gælder på din arbejdsplads. Prøver en anden fagforening at køre en sag, kan det koste dig dyrt. Du kan gå glip af mange penge til en erstatning, som er regnet helt forkert ud. Ofte vil arbejdsgiveren helt afvise at forhandle med den anden fagforening, er VSL’s erfaringer.

”Det er dit eget frie valg, men hvorfor spilde penge på en fagforening, som ikke kan hjælpe dig? Dine fagforeningskroner er bedst givet ud, hvis du altid er medlem af den fagforening, som har overenskomsten på din arbejdsplads,” råder Ulla Thygesen.

Sammenhold giver flere penge
Frihed til at vælge fagforening betyder også, at du kan vælge ringere vilkår for dig selv og dine kolleger. Når organisationsprocenten på en arbejdsplads falder, falder jeres styrke også. Statistikker viser, at brancher og arbejdspladser med lav organisationsprocent har lavere løn og dårligere aftaler.

”Lokalaftaler på arbejdspladserne er ikke kommet af sig selv. Det ved jeg alt om, fordi jeg selv har forhandlet mange gange,” fortæller Ulla Thygesen, som har været tillidsrepræsentant for Security i CPH lufthavn. ”Står alle ansatte sammen i den samme fagforening og faglige klub, så får man bedre resultater. Resultaterne kommer, når alle på arbejdspladsen står sammen og kan stole på hinanden. Det kan for eksempel være, når alle står i samme fagforening og er enige om, hvad vi sammen vil kæmpe for.”

Hvad vil I kæmpe for på din arbejdsplads?
Hvad er jeres største problem på arbejdspladsen? Er det noget med lønnen, vagtplanerne, eller noget helt andet? Får I mindre i løn end på lignende andre arbejdspladser? Snak med dine kolleger og find ud af, hvad I vil kæmpe for.

”Arbejdsgivere giver ikke noget gratis. De ønsker trivsel og ro på arbejdspladsen, men de kan mærke, når I står sammen, og når I er svage,” siger Ulla Thygesen. ”Derfor skal I støtte jeres tillidsrepræsentant, som skal forhandle på jeres vegne.”

Måske har I ikke en tillidsrepræsentant i dag, så bør jeres første skridt være at få valgt en. I de fleste overenskomster skal I bare være 5 kolleger for at kunne vælge en tillidsrepræsentant, som bliver beskyttet og kan tale jeres sag uden at være bange for at blive opsagt. Vær dog opmærksom på, at de fleste overenskomster har afstemningsregler, som siger, at mindst 1/3 af alle skal stemme.

”Tillidsrepræsentanten kan ikke løfte opgaven alene. I skal bakke op. Jeres arbejdsgiver skal opleve, at I står sammen. At I har fælles grænser og fælles mål,” siger Ulla Thygesen.

Har du en kollega, som ikke er medlem?
”Giv din kollega et venligt prik på skulderen og fortæl, hvor nemt det er at melde sig ind på vores hjemmeside. Er kollegaen på deltid, kan du fortælle, at vi har lave deltidskontingenter,” opfordrer Ulla Thygesen.

Er du endnu ikke medlem? Du kan melde dig ind her 

Den danske model:
Vigtige nyheder

Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer

Har du helt styr på, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis din arbejdsgiver siger dig op? Og ved du, at din arbejdsgivers begrundelse for...

Læs mere her