Kom og vær med til generalforsamlingen den 7. september og hør om planerne for det næste år. Tegning: Lars-Ole Nejstgaard
Kom og vær med til generalforsamlingen den 7. september og hør om planerne for det næste år.
Tegning: Lars-Ole Nejstgaard
20. juli 2020

Generalforsamling mandag den 7. september 2020

På grund af corona blev forårets generalforsamling udskudt. Men nu er der heldigvis så meget kontrol over smitte-situationen, at vi har besluttet, at det er forsvarligt at afholde den.

Derfor sæt kryds ved mandag den 7. september kl. 15 og kom og vær med til at sætte dit præg på arbejdet for det næste år.

Generalforsamlingen foregår i Serviceforbundets kantine på Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

Vi byder på lidt mad efter generalforsamlingen.

Generalforsamling i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening

Medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening indkaldes hermed - i henhold til vedtægtens § 4, stk. 1 og 2 - til ordinær generalforsamling: 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmeudvalg
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Kassereren fremlægger
  6. Indkomne forslag
    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægtens § 4, stk. 8 - være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  7. Fastsættelse af kontingent for 2020
  8. Valg

Tilmelding
Du kan allerede nu tilmelde dig ved at skrive til os på vsl@forbundet.dk. Husk at skrive ”Generalforsamling” i emnefeltet.

Vi skal have din tilmelding senest den 25. august, hvis du gerne vil deltage i spisningen.

Rejsegodtgørelse
Husk, at hvis du bor udenfor det storkøbenhavnske område, kan du få dækket rejseomkostninger svarende til taksten for billigste offentlige transport.

Vigtige nyheder