Paskontrol i CPH
Foto: CPH
04. september 2020

Heidi, Henrik, Kenneth, Morten og 351 andre må sige farvel til CPH

Ægteparret Heidi og Henrik har lige som 202 andre medarbejdere selv valgt at blive opsagt. I alt skal 355 medarbejdere i security stoppe.

Kenneth og Morten blev opsagt. Her får du alle 4 medlemmers historie.

Ægtepar: Vi skulle hver gå 4.500 kroner ned i løn
Henrik Christtreu og Heidi Christtreu er gift og kolleger i CPH. De har begge valgt at tage imod frivillige fratrædelse i forbindelse med opsigelserne i lufthavnen.
 
”Da krisen startede, og vi blev sendt hjem på grund af det lave passagertal, holdt vi et familiemøde og lagde en plan a, b og c,” fortæller Henrik Christtreu. ”Først var vi ret bekymrede, men så kom lønkompensationen og passagertallet steg igen, så blev vi mere optimistiske. Men da de så begyndte at tale om afskedigelser i august, måtte vi have vores planer frem igen.”
 
”Vi har begge et halvt års opsigelse. Sammen skulle vi finde ud af, om vi ville melde os til frivillig fratrædelse, selvom det betyder, at vi gambler med husholdningsbudgettet,” forklarer Heidi Christtreu. 
”Lufthavnen har opsagt alle lokalaftaler, og vi regnede ud, at vi hver ville gå 4.500 kroner ned i løn hver måned på grund af opsigelser af lokalaftaler og reduktion i tillæg ved ændrede vagttyper. Det er bestemt noget, der kan mærkes,” siger Heidi. ”Men det værste var alligevel de opsagte makkeraftaler, at vi ikke kunne være sikker på, at vi kunne arbejde på samme tid. Derfor endte vi med at vælge at melde os til at blive opsagt.”
 
”Jeg var til møde i turnusudvalget, og der fandt jeg hurtigt ud af, at det ikke så godt ud. De ville opsige vores makkeraftaler, og lufthavnen havde valgt, at vi alle skulle arbejde i 3-holdsskift. Heidi og jeg har altid arbejdet på samme vagtrul og de sidste 7 år på fast aften. Det har passet os godt, fordi vi bor i Sverige og kan køre sammen,” fortæller Henrik. ”Det ville vi ikke kunne gøre i fremtiden. Det slog hovedet på sømmen: Vi ville jo ikke have noget liv sammen, hvis vi skulle arbejde forskudt på hvert sit 3-holdsskift. Jeg forstår slet ikke, hvorfor de har opsagt alle lokalaftaler. Også dem uden penge i. Hvorfor har de opsagt makkeraftalen? Den koster dem ikke noget.”
 
Henrik har arbejdet 14 år i lufthavnen og Heidi i 15 år - de sidste 13 år i SEC. Nu skal de begge finde nye karrierer.
”Vi har faktisk begge allerede være til den første jobsamtale. Det var i et vagtfirma, hvor vi begge kunne få job og ovenikøbet arbejde sammen. Det kræver bare, at vi får et vagtkort, som vi håber på at kunne tage i vores opsigelsesperiode,” fortæller Heidi. 
 
”Jeg er godt skuffet over, at CPH ikke var forberedte på at hjælpe alle os opsagte videre. For eksempel måtte vi sige nej tak til jobtilbuddet i vagtfirmaet, fordi vi ikke kan komme i gang med at tage vagtkort, da CPH endnu ikke er klar til at frigive midler til uddannelse, selvom det er en del af overenskomsten,” siger en ærgerlig Henrik. ”Når vi ikke kan komme i gang med uddannelsen, kunne vi jo ikke love, at vi havde vagtkortet inden den 1. november, som vagtfirmaet efterspurgte.”
 
”Men vi overvejer også andre muligheder. Jeg er 44 år og skal arbejde mange år endnu. Derfor har vi også talt om industrioperatøruddannelsen, så vi kan arbejde i lægemiddelindustrien eller fødevareindustrien i Danmark eller Sverige. Vi har nemlig lige hørt på et møde i VSL, at der er mangel på folk med den uddannelse, og at den er på positivlisten,” forklarer Heidi.
 
”På VSLs job- og uddannelsesmesse i næste uge håber vi, at Jobcenteret har fundet ud af, om muligheden for uddannelse med 110% dagpenge også gælder for os to, som bor i Sverige,” siger Henrik. ”Vi er faktisk en del kolleger, som er bosat i Sverige, og vi vil samle os i en gruppe, så vi sammen kan holde møder med jobcenteret.”

Har altid passet mine ting

Kenneth Tøttrup er en af de securitymedarbejdere, som blev opsagt i CPH efter 10½ år i lufthavnen. 
 
”Jeg blev meget overrasket og skuffet. Det var ikke noget, jeg havde set komme. Jeg har altid passet mit arbejde godt og været meget engageret i mit arbejde og min arbejdsplads,” siger Kenneth. ” Det er mere end 7 år siden, at jeg sidst havde en sygedag Jeg kommer ALDRIG for sent. Jeg har aldrig fået en irettesættelse eller klage. Jeg er ovenikøbet kollegatræner. Derfor undrer jeg mig over, hvorfor der er blevet peget på mig.”
 
Kennet har i flere år kørt i en fast turnus med 7 dage på arbejde og 7 dage fri. Da han er delefar med børn hver anden uge, har det passet godt i hans familieliv. 
”Jeg kan se på den turnus, jeg fik udleveret, inden jeg blev hjemsendt, at den var ændret til 3-holds skift. Det ville havde gjort det svært med børnene, når jeg bor alene, hvis jeg på skift skulle arbejde dag, aften og nat,” fortæller Kenneth. ”Jeg har ikke selv valgt at stoppe, men mere end 200 kolleger har frivilligt valgt at tage et hovedspring ud i Danmarks største arbejdsløshedskø. Det skyldes uden tvivl de opsagte turnusaftaler.”
 
Kenneth vil bruge opsigelsesperioden til at tage en uddannelse.
”Jeg tænker, at jeg vil tage vagtuddannelsen, så jeg kan få et vagtkort, men jeg er også åben overfor andre uddannelsesmuligheder, som jeg håber på at høre om på VSL’s job- og uddannelsesmesse i næste uge.”

Vil gerne på vagtkursus

Morten Frandsen fik en lille datter i februar. De har haft god tid til at lære hinanden at kende, da Morten blev sendt hjem i marts. Faktisk har han kun haft 9 vagter i lufthavnen, siden corona-krisens start.

Nu er han blevet opsagt og skal forlade arbejdspladsen i Security sammen med 355 andre kolleger.

”Jeg overvejede at melde mig til frivillig fratrædelse på grund af de nye turnusregler, men gjorde det ikke, fordi jeg var glad for min arbejdsplads og mine kolleger. Jeg ved, at jeg var vellidt, havde ingen advarsler og var engageret på arbejdspladsen”, fortæller Morten, som har arbejdet i CSC i 4 år. 

”Men jeg kunne godt se, hvor det bar hen, så jeg har været i gang med at søge nyt job, inden jeg fik min fyreseddel,” fortæller Morten. ”Jeg har blandt andet søgt i medicinalindustrien.”

”Jeg er sikker på, at jeg nok skal få job. Jeg er uddannet tømrer, så jeg har mulighed for at vende tilbage til mit gamle fag. Men jeg valgte for 4 år siden at forlade faget for at arbejde i CPH, fordi tømrerfaget slider på kroppen. Jeg er 36 år og startede i lære som tømrer, da jeg kom ud af 10. klasse. Det kan jeg mærke i mine knæ, især fordi jeg er en høj mand,” siger Morten. 
”Derfor var jeg så glad for at komme på en arbejdsplads med mindre nedslidning og gode kolleger og chefer. Men det er en helt anden arbejdsplads nu, hvor så mange er opsagt og alle lokalaftaler er opsagt.”

”Jeg ved også, at der er gode jobmuligheder i vagtbranchen. Derfor vil jeg meget gerne have den 6-ugers vagtuddannelse, men som det er lige nu, kan jeg ikke komme videre med at søge den,” forklarer Morten Frandsen. ”Når jeg søger på AMU, kan jeg ikke komme videre, fordi CPH har blokeret for betaling af uddannelsen. Jeg har overvejet at betale selv, men jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Der er 2 priser og stor forskel 18.000 kroner eller 3.780 kroner. Derfor føler jeg mig låst.”

Morten deltager i VSL’s uddannelses- og jobmesse i næste uge og håber, at han der får en afklaring på, hvordan kompetencefonden kan betale for hans vagtkursus, inden hans opsigelsesvarsel udløber 31. december.


Vigtige nyheder

Har din lønseddel brug for et løntjek?

Som medlem af VSL kan du altid få et løntjek, hvor vi ser, om alt er OK. Du kan også selv løbende tjekke din lønseddel. Se her, hvad du skal holde...

Læs mere her