Jobmesse i CPH
Der var masser af snak ved de mange stande på messen.
Foto: Serviceforbundet
21. september 2020

Valgfri videreuddannelse i fare

- Vi har godt kunnet se, at CPH i fremtiden ikke bliver den fantastiske arbejdsplads, som det ellers hidtil har været, sagde en af de mange fremmødte på VSL-messedagene.

Tiden siden marts måned har været en lang og bekymrende periode i Københavns Lufthavn med mindre og mindre arbejde i takt med corona-pandemiens indtog. Og det var nærmest uundgåeligt, at det ville ende i en stor mængde opsigelser.

Fredag den 28. august meldte ledelsen ud, at i alt 355 stillinger indenfor security blev nedlagt, og fyringerne var en realitet.

VSL har været med helt fra de første udmeldinger om opsigelser, og det har været en opslidende affære, da CPH alene har tænkt i kroner og ører og ikke i, at de mange meget trofaste og loyale medarbejdere skal hjælpes videre på bedst mulige måde.

I stedet har CPH valgt at opsige samtlige lokalaftaler, både de der er penge i som fx løn og arbejdstid, og også de lidt blødere aftaler som makkeraftaler og aftaler, der vedrører efter- og videreuddannelse.

VSL arrangerede kort efter opsigelsernes realitet en job- og uddannelsesmesse i en gammel lufthavnsterminal i udkanten af Københavns Lufthavn for at give de tidligere ansatte mulighed for i fælles forum at diskutere fremtidsidéer og nye jobmuligheder samtidig med, at de kunne få snakket med deres tidligere kolleger og fagforeningens repræsentanter om hele situationen.

202 ansatte valgte selv
- Vi har godt kunnet se, at CPH i fremtiden ikke bliver den fantastiske arbejdsplads, som det ellers hidtil har været, siger Jan Christensen, som er en af de mange fremmødte på job- og uddannelsesmessen. - Ledelsen har ikke opført sig rimeligt, og for mit vedkommende slog det hovedet på sømmet, at vores arbejdstider blev ændret fra at være 2 faste vagttidspunkter i fast dags-/aften-/natturnus til at blive rene 3-holdsskift, hvor det for mange bliver rigtig svært at få familielivet til at hænge sammen.

Blandt andet denne ændring har betydet, at et rekordstort antal medarbejdere – i alt 202 - valgte selv at blive opsagt – heriblandt Jan.

- Og så er den manglende respons fra vores nærmeste ledere bare enormt skuffende, fortsætter Jan. - Den leder, som man måske i årevis har gået og joket med og klappet på skulderen i venskabelighed, har ikke på noget tidspunkt kontaktet os. I stedet har ledelsen sat en flok administrative medarbejdere til at ringe folk op for at høre, hvordan det går. Mange af os har jo været her i rigtig mange år, og så forventer man et eller andet sted, at der bliver taget afsked på en ordentlig måde. Det skal ikke bare være en eller anden overfladisk og ligegyldig snak med et menneske, man aldrig har mødt.

Går en svær fremtid i møde
De forringede vilkår omkring turnusordningerne er også en af en de store bekymringer hos en anden tidligere CPH-medarbejder – Ditte. - Næsten alle med §56-aftaler er blevet sagt op, så det kom ikke som nogen overraskelse, at der også landede en opsigelse hos mig – heller ikke selvom min §56-aftale er ophørt tilbage i december 2019, fortæller hun. - Jeg er i en livssituation, hvor jeg nok skal klare mig, men jeg tænker meget på de af mine andre kolleger, som fx er enlige forsørgere, og som derfor risikerer at komme i klemme økonomisk.

Også de kolleger, som bliver tilbage i CPH, får en tanke med på vejen af Ditte. – Det bliver rigtig svært for nogle af mine nu tidligere kolleger at få det til at hænge sammen med de nye arbejdstider - at de nu skal på 3-holdsskift i stedet for den gamle turnusordning. Det bliver i det hele taget hårdt for dem at vænne sig til de meget mere skrabede vilkår i CPH. Så selvom det i princippet er glædeligt ikke at være opsagt, så er det altså heller ikke udelukkende en positiv fremtid, de står overfor.

De opsagte medarbejdere er hjemsendt og er altså ikke fritstillet som de, der selv har valgt at få opsigelsen. I princippet kan de derfor blive kaldt på arbejde med kort varsel. – Jeg har allerede skiftet min telefon ud til en privat telefon, så jeg regner med, at jeg om kort tid afleverer alt, hvad der vedrører lufthavnen, fortæller Ditte.

- Jeg ved godt, at der er nogle, der mener, at vi har fået fodlænke på, da vi jo ikke kan komme videre, så længe vi har pligt til at møde ind, men jeg tror altså ikke, at CPH vil tage chancen og indkalde os hjemsendte, da det næppe vil være optimal arbejdskraft. Man kan jo fristes til at frygte, at nogle opsagte vil være ligeglade med, hvordan de udfører jobbet og yde fuld indsats, hvis man alligevel er opsagt.

- I stedet kan vi forhåbentlig få lov til at tage de kurser, som vi gerne vil. Det håber jeg, at der snart er en afklaring på, og i hvert fald gør fagforeningen, hvad de kan for at skubbe processen i gang, slutter hun.

CPH skal til at leve op til deres ansvar
Flere opsagte medarbejdere, som ikke ønsker at stå frem med navn, er meget kede af den måde, de er blevet behandlet på. De har følt sig som en del af en virksomhed, som de har haft et stort loyalitetsbånd til. Og vendinger som ”Vi var jo næsten som en stor familie…” og ”Vi har altid passet på hinanden…” bruger flere om deres hidtidige arbejdsplads. Så derfor er skuffelsen over, at så mange års arbejde med at skabe den gode arbejdsplads med de mange lokalaftaler, som har betydet, at man har følt sig hørt og respekteret både som medarbejder og privatperson, er blevet fjernet med et pennestrøg.

Men selvom frustrationen er stor, er alle de fremmødte helt enige om, at de nu skal videre og håber, at der hurtigt kommer en løsning på blandt andet spørgsmålene om uddannelse.

De udfyldte sedler med uddannelsesønsker fra messen går videre til ledelsen i CPH, som har ansvaret for tilmeldt til kurserne, som medarbejderne ønsker.

Læs mere om VSL’s job- og uddannelsesmesse her

Vigtige nyheder

Bliver du smittet med COVID-19 på dit job, skal det anmeldes som en arbejdsskade.

Nogle vagter arbejder på steder, hvor der er mange mennesker. Bliver du smittet med COVID-19, skal du få din arbejdsgiver til at anmelde det som en...

Læs mere her