Lønnen falder
08. januar 2021

Ansat i Staten: Nu falder din løn - måske....

1. februar bliver din løn reguleret, og den stod til at falde med 0,22%, men nu er reguleringen udsat. Se her hvorfor.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det aftalt, at lønnen i Staten skal stige med 0,68% den 1. februar 2021. Samtidigt blev der aftalt en reguleringsordning, hvor lønningerne på statens område skulle følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Men på grund af en reguleringsordning ender det med, at du og alle andre ansatte i Staten får mindre i løn. 

Årsagen er, at lønningerne på det private område er faldet. 

”Da forliget blev indgået, var der en klar forventning om, at stigende lønninger på det private område ville betyde en regulering på + 0,10%, men sådan er det ikke gået. Corona har vendt alt på hovedet, og den private lønudvikling er derfor blev lavere end skønnet ved forligets indgåelse,” forklarer Conni Lorentsen, som er faglig sekretær i VSL og overenskomstforhandler på statens område.

”Det er første gang, vi har et negativt resultat. Tidligere har det hver gang givet stigninger, så i det lange løb er det en positiv ordning,” siger Leif Jensen, faglig konsulent i VSL. ”Havde vi ikke reguleringsordningen, ville vi sakke bagud.”

Ærgrelse i VSL
Den negative lønregulering vækker ærgrelse hos VSL:

”Det er skidt, fordi vi skal stadig passe vores job, selvom det går nedad på det private arbejdsmarked" siger Leif Jensen. ”Det kan virke paradoksalt, at man skal løbe ekstra stærkt på grund af corona, og så samtidig skal gå ned i løn.”

”Alternativet til lønnedgangen 1. februar kunne være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Men det ønsker vi ikke, fordi vi dermed ville skubbe en gæld foran os og bringe en gæld med ind i OK21-perioden. Det vil ikke være gavnligt for muligheden for et godt OK21-resultat,” forklarer Conni Lorentsen, faglig sekretær i VSL. ”Vi ser ind i en periode med betydelig usikkerhed i samfundsøkonomien, og det understreger behovet for at starte OK21-perioden uden gæld.”

Regulering udsat
Efter lønreguleringen blev meldt ud, er der konstateret en fejl i de data, som ligger til grund for opgørelsen af reguleringsordningen. Derfor er reguleringen på minus 0,22% måske ikke korrekt. 

Det har fået CFU og Medarbejderstyrelsen til at aftale, at lønnen alligevel ikke reguleres 1. februar, men først når vi kender den korrekte regulering.
Det kan dog kun ske, hvor det er muligt. Der er nemlig den særlige situation, at en del ansatte er forudlønnede. Det gælder også for medlemmer af VSL. 
For hovedparten af de tjenestemandsansatte er det lykkedes at sætte reguleringen i bero, og lønnen for februar vil derfor være uændret i forhold til januar-lønnen.

Men i et mindre antal tilfælde har det ikke været muligt at stoppe lønanvisningen. Dette gælder for en del, men ikke alle, tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte og forudlønnede ansatte. Flere medlemmer vil derfor blive sat ned i løn 1. februar. 

”Vi forventer, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned, og i forbindelse hermed vil der ske en efterregulering af februar-lønnen,” siger Leif Jensen fra VSL. ”Da vi forventer at kende den korrekte regulering af februar-lønnen i slutningen af januar, vil problemet ikke komme til at berøre bagudlønnede, og det er langt de fleste statsansatte.”


Procentreguleringen

Procentreguleringen sker med udgangspunkt i lønniveau 31.03.2012 (grundbeløb):

Procentregulering for lønninger pr. 1. februar 2021
Den nye reguleringsprocent for lønninger i Staten er beregnet til 10,0434 (grundbeløb 31.03.2012)

Procentregulering for tjenestemandspensioner pr. 1. februar 2021
Den nye reguleringsprocent for pensioner er beregnet til 45,5929 (grundbeløb 31.03.1997)

De gældende lønninger og pensioner pr. 1. februar 2021 findes ved at gange grundbeløbet med procentreguleringerne ovenfor.