VSL og TR Security
24. august 2021

Mads blev valgt under Corona-krisen

Mads Nicklas Ranch Madsen blev valgt som tillidsrepræsentant for kollegerne i Securitas i februar i år.

”Det har været en udfordring at blive valgt under Corona. Jeg blev valgt digitalt og har savnet at kunne komme rundt og hilse på mine kolleger og præsentere mig som tillidsrepræsentant, men under Corona måtte vi ikke den slags,” fortæller den nye tillidsrepræsentant Mads Ranch. ”Nu ser jeg frem til et efterår, hvor jeg kan komme ud og sige hej.”

Mads har været ansat i Securitas i 6 år. Han kører alarmpatrulje (AP) om natten fra Odense og har i mange år kørt fra Kolding.

”Jeg stillede op for at hjælpe mine kolleger og for at være en god kollega,” fortæller Mads, som er tillidsrepræsentant for kollegerne på Fyn og Sønderjylland.

Hjælper kolleger
Som tillidsrepræsentant er det Mads opgave at svare på faglige spørgsmål og hjælpe kolleger med problemer.

Han gennemgår lønsedler, svarer på spørgsmål og forklarer reglerne i overenskomsten om blandt andet vagtplaner, 6-dagsreglen og 4x2. Hvis en kollega er blevet opsagt, ser Mads på opsigelsen og gør indsigelser, hvis det ikke er en saglig opsigelse.

”Jeg har allerede fået trukket flere opsigelser tilbage,” fortæller Mads, som også har kørt flere MeToo sager, hvor kolleger er blevet udsat for krænkelser på arbejdspladsen.

”Den slags skal der sættes en stopper for. Man skal opføre sig ordentligt. Det gælder alle,” slår Mads fast. ”Til efteråret skal jeg i gang med uddannelsen for tillidsvalgte. Det glæder jeg mig meget til. Jeg er sikker på, at det vil gøre mig endnu bedre til at hjælpe.”

Først AMR, så tillidsrepræsentant
Martin Almskou har været tillidsrepræsentant i 2 år. Før det var han arbejdsmiljørepræsentant (AMR), så han har nu været tillidsvalgt 4 år.

”Som tillidsrepræsentant er man tættere på at løse problemerne, end jeg var som AMR,” siger Martin Almskou som er tillidsrepræsentant for cirka 150 kolleger hos Security IT-service og Finance i Hovedstaden. ”Jeg stillede op som tillidsrepræsentant for at have mere indflydelse.”.

Som tillidsrepræsentant svarer Martin på spørgsmål om overenskomsten og regler på arbejdspladsen.

”De fleste spørger til varskotillæg. Det er det spørgsmål, jeg får oftest. Det kan også være svært at gennemskue vores lønsedler, fordi vi kører med korrektioner. Der er godt nok mange, der har brug for en gennemgang og tolkning af korrektionerne,” fortæller tillidsrepræsentanten. ”Den nye ferielov har også været givet mange spørgsmål.”

Martin oplever også, at Corona har lagt en stor dæmper på muligheden for kontakt med kollegerne.

”I år har der kun været 2 fysiske personalemøder. Resten har været på Teams, og det er slet ikke det samme,” mener Martin Almskou.

Tager godt imod nyansatte
Når en ny kollegas bliver ansat, er det Mads Nicklas Ranch Madsens opgave at være med til at tage godt imod og fortælle om fagforeningen, klubben og overenskomsten.

”Jeg ringer og siger hej, når der kommer en ny kollega, men jeg glæder mig godt nok til, at jeg snart kan tage ud og hilse rigtigt på kollegerne,” siger Mads.

”Når nogen spørger, hvad man kan bruge mig til, så siger jeg: Hav tillid til mig og de andre tillidsrepræsentanter. Vi vil dig det bedste og kæmper din sag. Du kan altid komme til os i al fortrolighed.”

Mads arbejder om natten, og tager derfor ikke altid lige telefonen, hvis den ringer om formiddagen. ”Du kan altid kontakte mig. Jeg ringer tilbage, så hurtigt jeg kan.”

Møder med fagforeningen gør de tillidsvalgte endnu dygtigere
Før sommerferien var de tillidsvalgte fra Securitas samlet til konference med vagternes fagforening VSL. Emnet for konferencen var lokalaftalerne i Securitas.

Efter konferencen er de tillidsvalgte rigtigt godt klædt på til at hjælpe.

”Jeg fik lært en masse om vores lokalaftaler. For eksempel den om beredskabsaftale. Det har gjort mig endnu bedre til at hjælpe mine kolleger,” siger Mads Ranch.

Martin Almskou deltog også på konferencen.

”Det var en god konference. Vi var 6 tillidsrepræsentanter som sammen med fagforeningen fik gennemgået alle lokalaftaler og protokollater og vi fik en god snak om, hvordan de skulle tolkes og bruges,” siger han. ”Det har gjort mig til en endnu bedre tillidsrepræsentant. 

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her