17. maj 2022

Statsansatte med tjenestemandspension bliver omfattet af overenskomsten

Ny aftale betyder, at overenskomsten automatisk kommet til at gælde, hvis en pensioneret tjenestemand får job i Staten eller Folkekirken.

Hidtil har man ikke været omfattet af overenskomsten, hvis man var pensioneret tjenestemand. Man var i stedet ansat på en individuel kontrakt. Det betød, at man godt nok fik den samme løn, men ikke alle de samme goder. For eksempel fik man ikke arbejdsmarkedspension.

Blandt VSL’s medlemmer er der blandt andet flere museumsvagter, som har en tjenestemandspension fra et tidligere job. Det skyldes især, at der igennem tiden har været flere sparerunder, hvor tjenestemænd med mere end 10 års anciennitet er blevet afskediget med ret til tjenestemandspensionen.

Faglig sekretær Conni Lorensen fra VSL hilser den nye aftale velkommen:

”Hidtil har de være omfattet af vores lokalaftaler, men nu bliver man automatisk omfattet af overenskomsten, og det er godt. Så har alle samme rettigheder,” siger Conni Lorensen. ”Før har det bedst kunne betale sig at finde et job i det private, fordi man fik ringere vilkår end ens kolleger, hvis man fik job i Staten eller Folkekirken.”

Se den nye aftale her

Eva er glad for den nye aftale
Eva Holst er 66 år og pensioneret statstjenestemand med et deltidsjob som museumsvært ved Frihedsmuseet og Krigsmuseet under Nationalmuseet. Eva har siden sin ansættelse ønsket at blive omfattet af overenskomsten, og med de nye regler bliver hun omfattet af VSL’s overenskomst for museumsværter.

”Min arbejdsgiver, Nationalmuseet, er en rigtig god arbejdsgiver, så min individuelle kontrakt har sikret mig samme løn- og arbejdsvilkår og en arbejdsmarkedspension som de overenskomstansatte. Da seniorbonus blev indført, fik jeg det også forhandlet med i min kontrakt.” fortæller Eva Holst.

”Men det har været en mærkelig følelse ikke at være omfattet af overenskomsten, bare fordi jeg har været tjenestemandsansat. Når man laver det samme, bør man have de samme vilkår, ellers kan man godt føle sig lidt som en 2. rangs borger. Jeg tror, at der er mange, som slet ikke har vidst, at pensionerede tjenestemænd i Staten ikke var omfattet af overenskomsten. Når jeg har fortalt det til andre, har de haft svært ved at forstå det.”

Eva er tjenestemand og på efterløn. Hun får tjenestemandspension efter at have arbejdet mange år som togfører. 

Eva har arbejdet 15 timer om ugen som museumsvagt de sidste 2 år.

”Jeg gik på efterløn, fordi jeg mistede arbejdsglæden. Jeg arbejdede på det tidspunkt som radiograf i Sundhedsvæsenet. Dårlig løn, dårligt arbejdsmiljø og nedskæring på nedskæring, som gjorde, at det var svært at stå inde for kvaliteten” siger Eva Holst. ”Efter noget tid på efterløn fik jeg arbejdsglæden tilbage, og det blev kedeligt at gå hjemme. Nu trives jeg i mit job som museumsvært og er på en rigtig god arbejdsplads med gode kolleger. Jeg nyder at være med til at gøre det sjovt for børn og unge at komme på besøg på museet.”

Når Eva når sin folkepensionsalder, vil hun gerne fortsætte med at arbejde på museet, hvor flere museumsværter er over 70 år. Den nyerhvervede rettighed til at være omfattet af samme aftalevilkår som sine overenskomstansatte kolleger har bestemt ikke forringet lysten til at fortsætte i jobbet som museumsvært.

Vigtige nyheder

CNS skal betale stort beløb til vagter og VSL

Kan man gang på gang lukke virksomheder og åbne nye med de samme kunder og medarbejdere, og på den måde slippe for at betale det, virksomheden...

Læs mere her