OK23 - lønstigning
Resultatet af overenskomstforhandlingen er klar.
20. april 2023

Nu stiger lønnen for vagter ved Kongernes Samling og Glyptoteket

Resultatet af overenskomstforhandlingen er, at lønnen stiger, og din fritvalgskonto sættes op.

Er du ansat som vagt ved Kongernes Samling og Glyptoteket, kan du her se, hvordan din løn skal stige i 2023 og 2024.

1. marts 2023 stiger grundlønnen pr. time med 4,50.

1. marts 2024 stiger den igen med 4,50 kroner.

Tillæg stiger
Dit forskudttidstillæg stiger 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024.

Fritvalgskonto
1. marts 2024 forhøjes indbetalingen til fritvalgskontoen med 2% af din løn, så den fremover er 9% af den ferieberettigende løn.

Pension
Fra 1. juni 2023 ændres pensionen, så din arbejdsgivers bidrag hæves fra 8% til 10% af din løn, og dit bidrag sænkes fra 4% til 2%.

Dette svarer til en lønstigning på 2%. Det samlede bidrag til pensionen vil fortsat være 12%.

Husk at holde øje med, om din løn bliver reguleret med de nye satser.


Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her