OK23 - lønstigning
Resultatet af overenskomstforhandlingen er klar.
20. april 2023

Nu stiger lønnen for security i Aarhus Lufthavn

Resultatet af overenskomstforhandlingen er, at lønnen stiger, og din særlige opsparing sættes op.

Er du ansat i security i Aarhus Lufthavn, kan du her se, hvordan din løn skal stige i 2023 og 2024.

1. marts 2023 stiger grundlønnen pr. time med 6,00 kroner.

1. marts 2024 stiger den igen med 5,75 kroner.

Tillæg stiger
Dit forskudttidstillæg stiger 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024.

Særlig opsparing
1. marts 2024 forhøjes indbetalingen til konto for særlig opsparing med 2% af din løn, så den fremover er 9% af den ferieberettigende løn.

Pension
Fra 1. juni 2023 ændres pensionen, så din arbejdsgivers bidrag hæves fra 8% til 10% af din løn, og dit bidrag sænkes fra 4% til 2%.

Dette svarer til en lønstigning på 2%. Det samlede bidrag til pensionen vil fortsat være 12%.

Husk at holde øje med, om din løn bliver reguleret med de nye satser.


Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her