OK23 - lønstigning
Resultatet af overenskomstforhandlingen er klar.
20. april 2023

Nu stiger lønnen for vagtassistenter

Resultatet af overenskomstforhandlingen er, at lønnen stiger, og din særlige opsparing sættes op.

Er du vagtassistent, som arbejder under brancheoverenskomsten for vagtassistenter, kan du her se, hvordan din løn skal stige i 2023 og 2024.

1. marts 2023 stiger grundlønnen pr. time med 6,00 kroner.

1. marts 2024 stiger den igen med 5,75 kroner.

Tillæg stiger
Forskudttidstillæg stiger 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024.

Dit varskotillæg ændres 1. marts 2023 til 488,16 kroner pr. døgn.

1. marts 2024 ændres det til 505,25 kroner pr. døgn.

Særlig opsparing
1. marts 2024 forhøjes indbetalingen til konto for særlig opsparing med 2% af din løn, så den fremover er 9% af den ferieberettigende løn.

Pension
Fra 1. juni 2023 ændres pensionen, så din arbejdsgivers bidrag hæves fra 8% til 10% af din løn og dit bidrag sænkes fra 4% til 2%.

Dette svarer til en lønstigning på 2%. Det samlede bidrag til pensionen vil fortsat være 12%.

Husk at holde øje med, om din løn bliver reguleret med de nye satser.


Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her