Hvis du er uenig i noget, som står på din personalesag, så kan du bede om at få tilføjet et notat på sagen. Foto: Shutterstock
Hvis du er uenig i noget, som står på din personalesag, så kan du bede om at få tilføjet et notat på sagen.
25. august 2023

Offentlige arbejdsgivere kan ikke altid slette urigtige oplysninger fra personalesager

Serviceforbundet har bedt Civitas Advokater om at undersøge, om offentlige arbejdsgivere må slette urigtige oplysninger i personalesager. Læs her, hvad de kom frem til.

På baggrund af en sag bad Serviceforbundet Civitas Advokater om at undersøge, om offentlige arbejdsgivere må slette misvisende oplysninger i personalesager. Konklusionen på undersøgelsen blev, at det normalt ikke er muligt for en offentlig myndighed at slette oplysninger i en personalesag, selvom oplysningerne er urigtige eller vildledende. Det betyder, at en medarbejder ikke nødvendigvis kan kræve, at oplysningerne bliver slettet.

På trods af det grundlæggende princip om rigtighed i databeskyttelsesforordningen, så vil en offentlig myndighed ikke have pligt til at slette urigtige eller vildledende oplysninger på en personalesag.

Og myndigheden vil faktisk heller ikke være berettiget til at slette oplysningerne i henhold til regler i offentlighedsloven om notat- og journaliseringspligt samt arkivloven, medmindre der er lovhjemmel hertil. Eller hvis et dokument ved en fejl er blevet journaliseret på en forkert sag.

Dette skyldes primært, at offentlige myndigheder ofte skal kunne dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller beslutning i sin tid blev truffet på.

Det kan ikke helt udelukkes, at der kan opstå helt særlige tilfælde, hvor oplysninger, der objektivt konstaterbart er falske eller vildledende, rent undtagelsesvist vil kunne kræves slettet. Det kunne for eksempel være, hvis den person, der har fremsat de falske beskyldninger, er blevet dømt for injurier ved netop at udbrede urigtige beskyldninger i den konkrete sag.

Men hvad kan du som ansat så gøre?

Hvis du er blevet fejlagtigt anklaget for eksempelvis alkoholmisbrug eller krænkende adfærd på arbejdspladsen, så kan du bede om, at der bliver tilføjet et notat på din personalesag.

Hvis der er tale om subjektive oplysninger, for eksempel en mail fra en medarbejder om krænkende adfærd fra den medarbejder, som personalesagen angår, så vil den kunne opbevares på personalesagen.

Det kan være vanskeligt for ansættelsesmyndigheden at fastslå, at der er tale om egentligt urigtige oplysninger. Derfor kan løsningen være, at myndigheden noterer på personalesagen, at den medarbejder, som beskyldningerne er rettet mod, er uenig i oplysningerne.

VSL: Urigtige oplysninger bør slettes omgående
Hos VSL mener man, at alle ansatte bør behandles ens, og at urigtige oplysninger bør slettes med det samme:

”Hvis statsansattes oldebørn eller tipoldebørn sætter sig for at forske i slægten, så kan de læse, at deres formødre eller -fædre har haft nogle problematiske forhold på arbejdspladsen. Og det er jo ikke sådan, at de selv er her til at forsvare sig. Der er udarbejdet et referat grundet en påstand eller mistanke, men måske bliver afvisningen aldrig arkiveret med referatet. I ligebehandlingens navn skal alle ansatte behandles ens, offentlige som privatansatte. Ubegrundet mistanke og uretfærdige beskyldninger, som intet har på sig, bør efter VSL’s opfattelse, slettes omgående,” mener faglig sekretær Connie Lorentsen fra VSL.


Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her