Psykisk arbejdsmiljø

Alene Arbejde

Må du arbejde alene?

Loven siger

Vold og trusler skal forebygges. Kan en særlig risiko for vold ikke imødegås, må du ikke arbejde alene. Her kan du se bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø §29

Hvad er alene arbejde?

Alene arbejde betyder, at du reelt er alene på arbejdet.

Det kan være i hel bogstavelig forstand, at du er alene ude på en arbejdsopgave, alene i bygningen eller alene på vagten.

Arbejdsopgaven kan også være tilrettelagt sådan, at du er isoleret på dit arbejde. Selv om du har kontakt med de mennesker du arbejder for, har du måske sjældent kontakt med andre kolleger eller ledere på arbejdspladsen.

Det er forskelligt fra person til person, om du oplever dette som en belastning.

Der er grupper og enkeltpersoner, der oplever alene arbejde som en fordel. F.eks. kan mange 
Vagtmedarbejdere godt lide at arbejde alene, og derfor generer det natlige alene arbejde ikke dem så meget.

For andre kan isoleringen være en belastning. Hvis du arbejder i et firma, hvor du ikke har mulighed for at kontakte kolleger eller ledelse, hvis der sker noget alvorligt. Det samme kan gøre sig gældende, hvis du sjældent eller aldrig mødes med dine kolleger eller ledelse, som du kan udveksle erfaringer og oplevelser om arbejdet.

Hvornår kan alene arbejde være belastende?

Det kan opleves belastende at arbejde alene

  • når arbejdet foregår om natten eller i de tidlige morgentimer, hvor det kan være svært at tilkalde hjælp fra kolleger eller ledelse
  • hvis du ikke har nogen at spørge til råds (ledelse eller kolleger), og du er usikker på, hvordan du skal håndtere en bestemt arbejdssituation
  • hvis der f.eks. er sket et indbrud i virksomheden, eller hvis du er utryg ved at være på arbejdspladsen af andre grunde
  • når vagtmedarbejdere arbejder i belastede kvarterer, hvor der er risiko for at blive udsat for trusler og vold, eller hvis du overrasker en tyv, selv bliver overrasket af tyven eller måske finder en tilskadekommen
  • hvis du mangler kontakt, information, samarbejde og indflydelse i forhold til kolleger og ledelse

Hvordan kan din arbejdsplads hjælpe?

For at forebygge eventuelle helbredsmæssige konsekvenser som følge af alene arbejde, er det en god idé at arbejde med personalepolitiske tiltag.

Hvis arbejdet foregår, så du er socialt isoleret, er det vigtigt at give mulighed for information og samvær med kolleger og ledelse fra arbejdspladsen.

Hvis du er fysisk isoleret, må der tænkes i, hvordan ulykker som f.eks. trusler og vold forebygges og samtidig have retningslinjer for, hvad du skal foretage dig, hvis der opstår truende situationer.

Hvis ulykken alligevel sker, er det vigtigt at have etableret retningslinjer for, hvordan der ydes hurtig hjælp.

Gode råd til dig som ansat

Føler du i dagligdagen at du er alene eller isoleret i sådan en grad, at du ikke trives på arbejdet, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant. I skal sammen få belyst, hvordan I vil inddrage ledelsen i en løsning af problemet.

Gode råd til alenearbejde 

Læs mere i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø 

Og i Arbejdstilsynets vejledning om vold

Du kan læse mere om 

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det psykisk arbejdsmiljø