Anmeldelse

Din arbejdsgiver har pligt til, at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab, senest 9 dage efter, at en ulykke er sket. Undlader arbejdsgiveren, at anmelde inden for tidsfristen, straffes det med en administrativ bøde. Hvis din arbejdsgiver ikke vil anmelde din arbejdsulykke, så gør VSL det for dig.

Din læge eller tandlæge har på samme måde, pligt til at anmelde sygdomme, som kan skyldes dit arbejde. Pligten til at anmelde erhvervssygdomme indtræder allerede, når din læge vurderer, at en sygdom muligvis er arbejdsbetinget. Vil din læge ikke anmelde en erhvervssygdom, så gør VSL det for dig.

Bagatelgrænsen for hvad din arbejdsgiver har pligt til at anmelde, er blå mærker og mindre smerter som går over af sig selv, og ikke kræver behandling.

Du skal dog være meget opmærksom på, at det der kan ligne en bagatel, som f.eks. en splint i øjet, kan udvikle sig til infektion med alvorlig synsnedsættelse til følge.

Selv en lille rift i huden kan blive fatalt, hvis du er uheldig at komme i berøring med kloakvand. Der findes desværre eksempler på blodforgiftning og efterfølgende død, efter kontakt med kloakvand for eksempel efter skybrud, hvor veje og kældre oversvømmes.

Som tilskadekommen har du ret til, selv at anmelde en arbejdsskade inden for et år efter en arbejdsulykke eller konstateret erhvervssygdom. Her hjælper VSL dig også.

Vigtige nyheder

CNS skal betale stort beløb til vagter og VSL

Kan man gang på gang lukke virksomheder og åbne nye med de samme kunder og medarbejdere, og på den måde slippe for at betale det, virksomheden...

Læs mere her