Arbejdsmiljø

Hviletid

Hvad er reglerne for hviletid?

Drej på uglen, og se hvornår skal holde fri

Hvad er 11-timers reglen?

Daglig hvileperiode betyder, at du skal have mindst 11 timers sammenhængende hvile inden for enhver 24-timers periode. Det står i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn

Det betyder, at fra det tidspunkt hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 timers hvil, når man regner 24 timer tilbage. Derfor er det ikke lovligt at arbejde mere end 13 timer ad gangen. 

I bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn står i §35: 
”Den, der lader arbejde udføre i strid med regler om daglig hvile og ugentlig fridøgn, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører arbejde i strid med lovens kapitel 9, straffes med bøde eller fængsel ind til 1 år. ”

Du kan altid få kontrolleret lovligheden af dine vagtplaner enten hos din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentanten. Du kan også kontakte VSL på 36 14 11 11.

Hvis du har skiftende arbejdstider, er det vigtigt, at skiftene tilrettelægges med urets rotation. Gå fra dagvagt til aftenvagt til nattevagt. 

Efter en periode med natskift, bør du altid have fridøgn, så du kan sove ud for at sikre, at du er tilstrækkelig udhvilet til at udføre dit arbejde forsvarligt. Det fremgår af branchevejledningen: Arbejdsmiljøhåndbog for vagter. 

Læs mere i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn

Du skal have et ugentligt fridøgn

Du skal have et fridøgn plus 11 timers hvile – altså 35 timers sammenhængende fri inden for hver periode på 7 døgn. Det står i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn §4

Du skal derfor være opmærksom, hvis du får mere end 6 vagter i træk. I bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn står i §35:
”Den, der lader arbejde udføre i strid med regler om 11 timers hvile og ugentligt fridøgn, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører arbejde i strid med lovens kapitel 9, straffes med bøde eller fængsel ind til 1 år. ”

Du kan altid få kontrolleret lovligheden af dine vagtplaner enten hos din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentanten. Du kan også kontakte VSL på 36 14 11 11.

Hvis du har skiftende arbejdstider, er det vigtigt, at skiftene tilrettelægges med urets rotation. Gå fra dagvagt til aftenvagt til nattevagt. 

Efter en periode med natskift, bør du altid have fridøgn, så du kan sove ud for at sikre, at du er tilstrækkelig udhvilet til at udføre dit arbejde forsvarligt. Det fremgår af branchevejledningen: Arbejdsmiljøhåndbog for vagter. 

Undtagelser fra hviletidsbestemmelser

Vagt og sikkerhedsbranchen er ikke undtaget fra loven, selvom mange arbejdsgivere tror det og siger det højt.

Der kan ikke indgås aftaler om daglig hviletid uden om fagforeningen.

Du kan se bekendtgørelsen her. 

Er du i tvivl, om der er undtagelsesregler på din virksomhed, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller VSL på 3614 1111.  

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til reglerne om hviletid