Sygdom

VSL er eksperter i sygdomsregler i vagtbranchen. Her kan du læse om sygdomsregler.

Hvordan sygemelder du dig?

Det skal være beskrevet i din ansættelseskontrakt eller i personalepolitikken til hvem og hvordan du skal sygemelde dig.

Hvordan indsendes en Tro- og loveerklæring?

I nogen overenskomster er der tro- og loveerklæringer. Erklæringen skal typisk være arbejdsgiveren i hænde senest på 4. dagen. I nogen firmaer er det i orden at sende en mail, i andre firmaer skal det være et rigtigt brev.

I mange firmaer, specielt på det private vagtområde, er det helt almindeligt med en tro- og loveerklæring.

Erklæringen skal indeholde:

  1. Dit navn og cpr nummer   
  2. Du skriver hvilken dato du har været sygemeldt fra.
  3. Årsagen til fraværet - skal oplyses:
    1. Almindelig sygdom,
    2. Barn syg eller
    3. Arbejdsskade (husk at dette skal anmeldes til din arbejdsmiljørepræsentant)
  4. Til sidst skal du skrive aktuel dato og din underskrift.

Må arbejdsgiveren kontakte dig under sygdom?

Som udgangspunkt nej. Din arbejdsgiver må ikke ringe til dig i tide og utide for at spørge hvornår du kommer tilbage. Så længe du ikke har meldt dig rask, – ja så er du syg.

Hvad er en 120 dages sygdomsregel?

I nogen overenskomster er der en 120 dages sygdomsregel. Det betyder, at hvis du har være syg i mere end 120 dage, så har din arbejdsgiver mulighed for at opsige dig med forkortet varsel.

Hvis du er omfattet af denne regel, vil det som udgangspunkt stå i din overenskomst eller i din ansættelseskontrakt.

Skal jeg bruge en læge erklæring?

Lægeerklæringer har eksisteret i mange år.

De er nu blevet erstattet af frihåndsattester/friattester og mulighedserklæringer.

Hvad er frihåndsattest/friattest?

Det er en attest som din læge kan vælge at give dig. Det er ofte ikke andet en et stykke papir med lægens navn stemplet på, og med en information om at du har været oppe hos lægen. Der vil typisk ikke stå noget om varighed og årsag.

Hvad er en mulighedserklæring?

Når du er syg, kan din arbejdsgiver indkalde dig til en sygesamtale. Samtalen vil finde sted inden for 4 uger. Årsagen til dette er, at for at firmaet kan få refusion fra din kommune, skal have afholdt samtalen inden de 4 uger.

Der er ingen regler for hvornår, inden for de 4 uger, at samtalen skal holdes.

Her kan du se mulighedserklæringen

Hvad skal jeg vide om selve sygesamtalen?

Du har krav på at have en bisidder med. Hvis du har en tillidsrepræsentant, er hun/han en oplagt mulighed.

Du er pligtig til at deltage i samtalen. Samtalen kan foregå hos arbejdsgiveren, hos dig, et neutralt sted eller pr. telefon.

Arbejdsgiveren må ikke spørge ind til hvad du fejler. Sygesamtalen har alene det formål, at finde frem til hvordan du kan vende tilbage på arbejdet. Måske skal du i en periode have nedsat tid, en anden jobfunktion eller hvad der nu vil gøre din tilbagevenden nemmere.

Arbejdsgiveren kan vælge at bede din læge om, at dokumentere på side 2 af attesten, om det aftalte er lægeligt forsvarligt. Hvis lægen siger god for planen, så er alt ok. Hvis lægen siger nej, så skal du og din arbejdsgiver mødes igen.

Hvad er en sygelogbog?

Det er en god ide, hvis du er sygemeldt i længere tid - typisk over 14 dage, at lave en sygedagbog.

I dagbogen kan du for eksempel beskrive dine smerter.  

Du kan også beskrive planlagte aktiviteter ex. psykologbesøg - ordineret motion - fysioterapeut/kiropraktor besøg - "gåture med hunden".

Dette er en super dokumentation overfor både din egen læge - speciel læge - kommune og ikke mindst dig selv.

Bliv medlem af VSL