Fysiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet

Hvad er vigtigt i forhold til arbejdstilsynet?

Hvordan kan jeg bruge Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet kan komme på uanmeldt besøg. Du har ret til at tale med dem. Hjælp dem med at få øje på det, der er galt. 

Alle har ret til at klage over et arbejdsmiljøproblem. 

Klager behandles anonymt. Det fremgår af Arbejdsmiljøloven §76.

Hvordan klager jeg til Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet giver mulighed for at klage over dit eller andres arbejdsmiljø.

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du tror eller har en mistanke om, at arbejdsmiljøreglerne er blevet overtrådt. Det gælder, uanset om du selv arbejder på virksomheden, eller om det er andres arbejdsmiljø, du vil klage over.

Du kan også klage, hvis du har mistanke om, at en udenlandsk virksomhed, som udfører arbejde i Danmark, har overtrådt reglerne om arbejdsmiljø.

Hvis du vil klage til Arbejdstilsynet, kan du enten udfylde en blanket eller ringe til callcentret på telefon 70 12 12 88.

Blanketten, som du skal udfylde, hvis du vil klage skriftligt, kan du se her. 

Inden du klager til Arbejdstilsynet, er det vigtigt, at du overvejer, om der er andre i virksomheden, som kan hjælpe dig. Vi anbefaler, at du taler med din leder, din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige.

Husk, at din klage behandles fortroligt. 

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø