Fysiske arbejdsmiljø

Forebyg ulykker

Hvad er vigtigt for at forebyg ulykker?

Hvordan kan jeg forebygge ulykker?

”Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller indenfor 5 dage”.

Sådan står der i Arbejdsskadesikringsloven § 6. Og det gælder såvel fysisk som psykisk skade.

Når der sker en arbejdsulykke eller nærvedulykke, bør I finde ud af, hvorfor det gik galt. Ved at finde årsagen eller årsagerne til ulykken eller nærvedulykken kan I nemlig forebygge, at noget lignende sker igen, og på den måde forhindre, at en af jer en dag kommer alvorligt til skade.

BFA har en vejledning med redskaber og metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. 

Du kommer til siden her. 

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø