Fysiske arbejdsmiljø

Glatføreulykker

Hvad er vigtigt i forhold til glatføreulykker?

Din arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at du bliver ordentligt oplært og instrueret, så du ikke kommer til skade på arbejdet. Det fremgår af bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 18.

Dette gælder også, når der er tale om glatføre, hvor du kan risikere at komme til skade. Du skal selvfølgelig have det korrekte fodtøj til vagtopgaven. Men det fritager ikke kunden for at sørge for, at der ikke er glat.

I den forbindelse er det vigtigt at huske:

  • Du skal ikke udsætte dig selv for fare. Kunden har pligt til at glatførebekæmpe, men hvis du vurderer, at du risikerer at komme til skade på isglat underlag, så hold dig væk, tag et foto af stedet, giv din arbejdsgiver besked, og send billedet. Så har du dokumentationen i orden.
  • Hvis du er kommet ud for en glatføreulykke, gælder det samme. Dokumentationen er meget vigtig. Kan du ikke selv tage et foto, så få en anden til at tage et par billeder, som I kan sende til arbejdsgiver.
  • Hvis du er kommet til skade, kan du have ret til erstatning.

Standsning af arbejde

Arbejdstilsynet kan med øjeblikkelig virkning standse arbejdet i en virksomhed, hvor der er overhængende fare for at miste liv og førlighed. I Arbejdsmiljøloven står:

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 1 og 2, kan tilkendes en godtgørelse.

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø