Fysiske arbejdsmiljø

Indretningen af dit arbejdssted og velfærdsforanstaltninger

Hvad er vigtigt for indretningen af dit arbejdssted?

Arbejder du på skiftende arbejdssteder?

Din arbejdsgiver skal sørge for velfærdsforanstaltninger. Det betyder, at du under arbejdet skal have adgang til toilet, spiseplads, håndvask, garderobe, omklædning og eventuelt bad. 

Det er også ønskeligt, at du kan få en forsvarlig opbevaring af dit tøj og dine personlige ejendele, og at du kan tørre dit arbejdstøj. 

Du kan se kravene i Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning og i Arbejdstilsynets vejledning om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder

Arbejder du på et fast arbejdssted?

Loven stiller høje krav til indretning og velfærdsforanstaltninger for faste arbejdssteder.

Mødesteder og tilmeldingssteder skal altid leve op til kravene for faste arbejdssteders indretning, selvom vagten eller parkeringsvagten kun er der i kortere tid ad gangen. Du kan se kravene i Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og i Arbejdstilsynets vejledning til loven

Er du i tvivl om, hvilke regler du er omfattet af, så kontakt VSL 36 14 11 11.

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø