Fysiske arbejdsmiljø

Kemiske påvirkninger

Hvad er vigtigt i forhold til kemiske påvirkninger?

Hvordan beskytter jeg mig mod kemiske påvirkninger?

Din arbejdsgiver skal sørge for, at du får en grundig instruktion, når du arbejder med produkter, der kan påvirke dig kemisk. Det kan være alt fra sprinklervæske til rengøringsmidler.

Du skal også selv tjekke de sikkerhedsblade, der følger med produkterne, enten på selve produktet eller vedlagt, så du kan se, hvad der kan være farligt, og hvilken beskyttelse du skal have. 

Du kan læse mere i Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer og i Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer.

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø