Fysiske arbejdsmiljø

Kommunikations- og sporingsudstyr

Hvad er vigtigt i forhold til kommunikations- og sporingsudstyr?

Hvem skal sørge for kommunikations- og sporingsudstyr?

Kontrolcentralen har brug for at vide nøjagtigt, hvor vagten befinder sig, så den kan sørge for hjælp. Derfor skal din arbejdsgiver sikre, at du får udleveret velfungerende kommunikationsudstyr og sporingsudstyr. Det sidste gælder især runderende vagter, alampatruljer og værditransporter.

Din arbejdsgiver har ansvaret for at følge den teknologiske udvikling og sikre dig og dine kolleger bedst muligt.

Som vagt skal du altid kunne kommunikere med en kontrolcentral, som er godkendt af Rigspolitiet. Kontrolcentralen har en direkte linje til politiet.

Vagter i biler skal have et sporingsudstyr, så kontrolcentralen hele tiden kan følge bilens position og rute.

Når du bevæger dig længere væk fra bilen, skal du have et sporingsudstyr, som du kan tage med.

Er du fast vagt, der gennemfører tilsyn med større områder, så du er væk fra det faste vagtlokale i kortere eller længere tid, skal du også have sporingsudstyr.

Hvis du mister signalet, skal kontrolcentralen straks kunne konstatere det, så de kan kontakte dig og sikre, at alt er vel.

Det udstyr, du bærer på dig, skal være tilstrækkeligt til, at du altid kan sende en alarm, hvis du bliver overfaldet, eller der sker andet uventet.

Det er vigtigt, fordi det tager tid at kontakte 112. Som vagt skal du kunne komme direkte igennem til kontrolcentralen, som har kontakten via en direkte linje til alarmcentralen. Kontrolcentralen skal kunne bede andre om at komme dig til undsætning.

Kontrolcentralen kan tilkalde politiet og kolleger, hvis du ikke selv er i stand til det.

Du skal straks rapportere truende eller mistænkelige forhold klart og korrekt til kontrolcentralen.

Se film om hvornår du skal aktivere din overfaldsalarm

Reglerne for overfaldsalarm er beskrevet i branchevejledningen Arbejdsmiljøhåndbog for Vagt

Overfaldstryk er din livline

Overfaldstryk er din livline til hurtig hjælp ved akut fare. Vagter omfattet af Lov om vagtvirksomhed skal altid kunne kommunikere med og sende sporbar overfaldsalarm til en rigspolitigodkendt kontrolcentral.

Her kan du se branchevejledningen for vagter. 

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø