Fysiske arbejdsmiljø

Løft og arbejdsstillinger

Hvad er reglerne for løft og arbejdsstillinger?

Hvordan løfter jeg rigtigt, så jeg ikke bliver overbelastet?

Løft og arbejdsstillinger har stor betydning både for risikoen for akutte skader og for nedslidning på længere sigt. Brug tekniske hjælpemidler og varier arbejdsstillingerne.

Din ryg og knæ skal holde hele livet, og du skal passe på dig selv. 

Det er arbejdsgivers pligt at stille tekniske hjælpemidler til rådighed. Det kan f.eks. være sækkevogn eller trappeløfter mv. 

En anden vigtig ting er at variere din arbejdsstilling. At stå rank som en soldat i lang tid er ikke særlig sundt. Det samme gælder for stillesiddende arbejde. 

Hvis du skal løfte ting manuelt, skal du gøre det sådan, at du vrider mindst muligt og skåner din ryg og knæ bedst. Du kan læse mere i Bekendtgørelse om arbejdets udførelse og i Arbejdstilsynets vejledning om løft, træk og skub.

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø