Fysiske arbejdsmiljø

Sikkerhed - Arbejdsmiljøhåndbogen

Hvad er vigtigt i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljøhåndbogen?

Arbejdsmiljøhåndbogen for vagter gælder for dig

Vagt- og sikkerhedsbranchens opgave er sikring af andre og deres værdier. Vægtere og sikkerhedspersonale kan derfor selv være i udsatte og farlige situationer.

Så vær MEGET opmærksom og hav ekstraordinært stort fokus på din egen sikkerhed.

VSL har i samarbejde med vagtbranchen lavet Arbejdsmiljøhåndbogen for Vagter.

Her beskrives alle sikkerhedsforhold, der vedrører vores arbejdsområde. Alt fra sikkerhed gennem kommunikationssystemer og sporingsudstyr, til velfærdsforanstaltninger.

Håndbogen er godkendt af Arbejdstilsynet og er gældende.

Hvis en arbejdsgiver ikke følger branchens arbejdsmiljøstandarter, og det resulterer i, at en ansat kommer til skade, kan arbejdsgiveren blive gjort ansvarlig. 

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø