Fysiske arbejdsmiljø

Fysiske arbejdsmiljø

Hvad er vigtigt i forhold til det fysiske arbejdsmiljø?

Hvad er værnemidler?

Værnemidler skal beskytte dig mod de påvirkninger i arbejdsmiljøet, der ikke kan fjernes på anden vis. Din arbejdsgiver skal stille dem til rådighed, og de skal beskytte effektivt. 

Du kan læse mere om værnemidler i Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler

Hvilke værnemidler er der?

Sikkerhedssko er et personligt værnemiddel og kan ikke deles med andre. Det er din arbejdsgivers pligt at købe sikkerhedssko til dig, hvis arbejdet kræver det. Arbejdsgiver skal også betale for eventuel individuel tilpasning, hvis det er nødvendigt. Du kan læse mere i Arbejdstilsynets vejledning om værnefodtøj.

Beskyttelseshjelme er ikke et personligt værnemiddel, men de skal være tilgængelige for alle og passe til alle, samt være rengjorte. Du kan læse mere i Arbejdstilsynets vejledning om beskyttelseshjelme. 

Høreværn er som udgangspunkt et personligt værnemiddel, og ørepropper må aldrig deles. Høreværn er påbudt ved en gennemsnitlig støjbelastning til 85 dB og ved spidsværdien af impulsstøj til 137 dB. Du kan læse mere i Arbejdstilsynets vejledning om høreværn.  

Åndedrætsværn skal være personligt og må kun benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Det er ikke sundt at bære åndedrætsværn i længere tid. Du kan læse mere i Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn. 

Arbejdsrelaterede smitterisici - stik- og snitsikre handsker er ikke direkte nævnt i Arbejdstilsynets vejledninger. Men hvor arbejdet ikke kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger. Det siger loven. Du kan læse mere i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. 

Reflekstøj er personligt, når det er påsyet dit personlige arbejdstøj. Refleksveste kan deles. Vær opmærksom på, at der stilles forskellige krav til refleksveste ud fra arbejdets karakter. Du kan læse mere i Arbejdstilsynets vejledning om reflekstøj. 

Skærmbriller er personlige. Medarbejdere, der arbejder en regelmæssig og ikke ubetydelig del af arbejdstiden ved skærm, har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn. Undersøgelsen skal foretages af en optiker eller en øjenlæge. Arbejdsgiveren skal betale for undersøgelsen, der så vidt muligt skal foregå inden for normal arbejdstid. 

Har medarbejderen brug for skærmbriller, skal arbejdsgiveren dække udgiften til minimum et standardstel med glas eller standardkontaktlinser. Du kan læse mere om skærmarbejde her. 

Overfaldstryk og personbåren sporing. Der er en voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse, og derfor skal vagter have overfaldstryk og personbåren sporing. Vagter omfattet af Lov om vagtvirksomhed skal altid kunne kommunikere med en rigspolitigodkendt kontrolcentral med en direkte linje til Politiet. Vagter i biler skal have sporingsudstyr, så kontrolcentralen hele tiden kan følge bilens position og rute.

Når vagten bevæger sig længere væk fra bilen, skal et sporingsudstyr kunne tages med. Dette gælder også for faste vagter, der gennemfører tilsyn med større områder og således er væk fra det faste vagtlokale i kortere eller længere tid. Hvis signalet mistes, skal kontrolcentralen straks kunne konstatere det og kontakte vagten for at sikre, at alt er vel. Du kan læse mere i branchevejledning for vagt Arbejdsmiljøhåndbog for vagter.

Skud- og stiksikre veste. Det er altid en konkret vurdering, der skal foretages af arbejdsmiljøorganisationen, før arbejdet påbegyndes, om der skal bæres. Det er vigtigt, at veste er tilpasset den enkelte, ellers yder de ikke den optimale sikkerhed. Arbejdsgiver skal betale for værnemidler. Du kan læse mere i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø