Fysiske arbejdsmiljø

Standsning af arbejde

Hvad er reglerne for standsning af arbejde?

Hvad betyder standsning af arbejdet?

Standsning af arbejdet er din ret til at nægte at udføre et konkret stykke arbejde for at undgå alvorlig og umiddelbar fare.

Hvornår kan Arbejdstilsynet standse arbejdet?

Arbejdstilsynet kan med øjeblikkelig virkning standse arbejdet i en virksomhed, hvor der er overhængende fare for at miste liv og førlighed.

Det står i Arbejdsmiljøloven:

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 1 og 2, kan tilkendes en godtgørelse.

Samme rettighed er beskrevet i norm for faglig strid § 17

Hvornår må du selv standse arbejdet?

Du har ret til at standse arbejdet for at undgå en situation, hvor du udsættes for alvorlig og umiddelbar fare fysisk som psykisk.

Er du nødt til at standse arbejdet, er der nogle ting der er vigtigt at du er opmærksom på:

Du skal straks give besked til arbejdsgiver, din arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant, hvis der er en på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at du tager foto/video af den farlige i situation for at dokumentere farlige forhold.

Det er vigtigt at du gør det klart overfor arbejdsgiver, at du gerne vil udføre arbejde under sikre forhold. Der er altså ikke tale om en arbejdsnedlæggelse, men alene om standsning af et konkret stykke farligt arbejde.

Kontakt altid din tillidsrepræsentant og din arbejdsmiljørepræsentant i forbindelse med standsning af arbejdet. VSL anbefaler også, at du kontakter os på 3614 1111. Det kan have konsekvenser for dit ansættelsesforhold, hvis standsningen af arbejdet er ubegrundet. 

VSL anbefaler
Brug din sunde fornuft. Er du f.eks. ved at falde i søvn bag rattet i en tjenestebil, så kør ind til siden. Din arbejdsgiver er lige så interesseret i at undgå materiel- og personskader, som du og din familie er.

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø