Fysiske arbejdsmiljø

Svejserøg og andre luftforureninger

Hvad er vigtigt i forhold til svejserøg og andre luftforureninger?

Hvordan beskytter jeg mig mod svejserøg og andre forureninger?

Svejserøg og andre luftforureninger skal fjernes med effektiv punktudsugning. Brug åndedrætsværn, hvis udsugningen ikke er god nok. Punktudsugning handler om at fjerne røg så tæt på kilden som muligt. Vagter følger ofte de håndværkere, der skal svejse, og derfor skal vagten beskyttes lige så godt som personen, der udfører arbejdet. 

Du kan læse mere i Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer og i Arbejdstilsynets vejledning om Arbejde med stoffer og materialer og i vores afsnit om personlige værnemidler om åndedrætsværn.

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det fysiske arbejdsmiljø