Psykisk arbejdsmiljø

Krænkende handlinger som chikane og mobning

Hvad er krænkende handlinger?

Hvad er mobning?

Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Hvad er årsagerne til mobning på arbejdspladsen?

Uklar arbejdsorganisering, fraværende ledelse og destruktive magtkampe er blot nogle af de årsager, der kan give grobund for mobning på arbejdspladsen. I en åben kultur, hvor alle for eksempel kan tale om konflikter, kan det lettere undgås og stoppe mobning, hvis det opstår.

Hvem rammes af mobning på arbejdspladsen?

Mobning rammer ikke kun den mobbede. Hele arbejdspladsen kan for eksempel opleve mere sygefravær og mindre effektivitet, hvis mobning finder sted. Også vidnerne til mobning, kan berette om psykiske og fysiske følger af mobningen. Mobning kan være invaliderende og i grove tilfælde, drive folk til selvmord. Derfor skal mobning forebygges. 

Hvad er chikane?

Særlige afarter af mobning går under betegnelsen chikane – som sexchikane eller chikane af minoriteter (f.eks. etniske, politiske, religiøse og lignende minoriteter). 

Du er udsat for chikane, når du udsættes for handlinger eller adfærd, der tolkes som seksuelle eller nedsættende, opleves som negative og uønskede, og som foregår over en vis tidsperiode eller har negative konsekvenser over tid.

I lovgivningen dækker vold over både fysisk vold i form af angreb mod legemet og psykisk vold i form af trusler og anden krænkende adfærd, herunder chikane.

Du kan læse mere om vold og trusler her

Klag til Arbejdstilsynet

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning på arbejdspladsen. Mobning omfatter også seksuel chikane.

Klagerne bliver behandlet fortroligt.

Formålet med at klage til Arbejdstilsynet er, at få stoppet mobningen i virksomheden. Klagen giver Arbejdstilsynet mulighed for at besøge virksomheden og træffe afgørelse om, at problemerne skal løses, hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne. 

For at Arbejdstilsynet kan behandle klagen, skal den/de, der bliver udsat for mobning, fortsat være ansat i virksomheden. 

Hvem kan klage?

Alle kan klage til Arbejdstilsynet over mobning på arbejdspladsen. Du kan fx klage, hvis du selv bliver mobbet, eller hvis en kollega, en ven eller et familiemedlem bliver mobbet. Læger, fagforeninger eller lignende kan også klage på vegne af mobningsramte.

Før du klager

Inden du klager til Arbejdstilsynet, er det vigtigt, at du overvejer, om der er andre i virksomheden, som kan hjælpe dig.  Vi anbefaler, at du taler med din tillidsrepræsentant og din arbejdsmiljørepræsentant eller din leder. Alternativt bare en du har tillid til. 

Ellers ring til VSL på 36 14 11 11.

Du kan være anonym, når du klager

Du har ret til at være anonym, når du klager til Arbejdstilsynet, og du vil altid blive behandlet anonymt i forbindelse med tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling. 

Det vil sige, at Arbejdstilsynet ikke oplyser arbejdsgiveren eller andre om, at der er klaget, eller hvem der har klaget. 

Anonymiteten gælder også, hvis arbejdsgiveren henvender sig til Arbejdstilsynet og spørger, om der har været henvendelser fra medarbejdere.

Her kan du anonymt klage over krænkende handlinger til Arbejdstilsynet

Krænkende handlinger skal forebygges, det står i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og i Arbejdstilsynets vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane 

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Livslinjen er bemandet alle årets dage fra 11-05 på telefon 70 201 201 Du kan læse mere om Livslinjen her

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det psykisk arbejdsmiljø