Ændring af arbejdsvilkår

Hvis dit firma ændrer på dine ansættelsesvilkår, skal firmaet varsle væsentlige ændringer med dit individuelle opsigelsesvarsel.

Hvad kan væsentlige ændringer være for eksempel?

  • Omplacering,
  • Ændring af arbejdstid som giver lønnedgang,
  • Fratagelse af ansvar
  • Ændring af arbejdssted med markant forøget transporttid til følge.

Må firmaet lave ændringer?

Firmaet kan godt lave ændringer, under forudsætning af at ændringerne er saglige.

Hvis en væsentlig ændring af vilkårene ikke er sagligt begrundet, kan du få tilkendt en godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis du ikke accepterer ændringerne.

VSL har ikke set dette mange gange inden for vagtbranchen, men det er en mulighed.

Hvilke årsager hører VSL?

De årsager VSL oftest hører, er omstrukturering eller nedskæringer.

Hvad skal du gøre hvis du bliver varslet?

Du skal kontakte din tillidsrepræsentant, som vil kunne hjælpe dig. Specielt hvis du ikke syntes at ændringen er saglig, eller du på anden måde mener, at ændringen er vilkårlig.

Har du ikke en tillidsrepræsentant så kontakter du VSL på 36 14 11 11 eller via mail.

Hvad sker der hvis du ikke accepterer de væsentlige ændringer?

Ofte vil det være sådan, at hvis du ikke vil acceptere de væsentlige ændringer, så er varslingen at sidestille med en opsigelse, og du skal fratræde din stilling ved udløbet af din opsigelsesperiode.

Mister du en eventuel fratrædelsesgodtgørelse?

Nej det gør du ikke, da opsigelsen skal behandles som en ordinær opsigelse.

Bliv medlem af VSL