Ansættelseskontrakt

Du har krav på en ansættelseskontrakt, når du har været ansat i mere end 7 dage og arbejder gennemsnitlig mere end 3 timer om ugen i 4 uger i træk.

Tjekliste for hvad din ansættelseskontrakt skal indeholde:

 • Din arbejdsgivers navn og adresse
 • Dit navn og adresse
 • Adressen på din arbejdsplads – angivelse af hvor du skal møde hvis du har skiftende arbejdssteder.
 • Beskrivelse af arbejdet og din titel
 • Ansættelsestidspunktet
 • Ved tidsbegrænset ansættelse skal perioden fremgå
 • Ferierettigheder
 • Opsigelsesvarsel
 • Din løn, tillæg, andre former for løn og pension
 • Den normale ugentlige arbejdstid
 • Overenskomstforhold

Alle punkter skal være omtalt i din ansættelseskontrakt.

Hvis ikke opfylder kontrakten ikke lovgivningen, og så skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller VSL på 36 14 11 11

Er der andre væsentlige vilkår for din ansættelse, skal disse også stå i kontrakten.

Det kunne være:

 • Alkoholpolitik
 • Tavshedspligt
 • Straffeattest
 • Uniform
 • Ophavsrettigheder
 • Særlige sprogkundskaber
 • Kørekort
 • Forpligtelse omkring overarbejde
 • Pligtmæssige rejseaktiviteter

Loven siger ikke, at en ansættelseskontrakt skal være underskrevet. Kontrakten er stadig gyldig uden underskrift. Det afgørende er, om du har fået den udleveret.

Det er tilladt at aftale alt, så længe det ikke er i strid med loven.

Skriv aldrig under på en kontrakt du er i tvivl om. Du har ret til, at  tage den med hjem til gennemlæsning.

Er du medlem af VSL, tilbyder vi at tjekke din ansættelseskontrakt.

Relevante love der er med til at regulere dit ansættelsesforhold:

Bliv medlem af VSL