Barsel

VSL er eksperter i barselregler i vagtbranchen. Her kan du læse om barselsregler.

I har som forældre tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover har mødre fortsat ret til 4 ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

De 48 ugers orlov deles ligeligt mellem jer som forældre, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal 2 af ugerne holdes i forbindelse med fødslen.

Som lønmodtager er yderligere 9 uger øremærket til henholdsvis mor og far/medmor. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og denne kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.

Har jeg ret til løn under barsel?

Løn under barsel er forhandlet ved overenskomst og bestemmes af den overenskomst du er ansat på. Tag derfor fat i os, hvis du er i tvivl om du har ret til løn under barsel.

Kontakt os på 36 14 11 11

Er der ikke overenskomst der hvor du er ansat, er det de aftaler der står i din kontrakt, der er afgørende for om du har ret til løn under barsel.

Hvis du har spørgsmål om reglerne i barselsloven, eller hvis der opstår problemer på din arbejdsplads i forbindelse med din graviditet og barsel, kan du på Serviceforbundets hjemmeside se regler og rettigheder.

Råd og svar

Har du andre generelle spørgsmål angående barsel, kan du finde svar på Serviceforbundets 'Råd og Svar' side

Bliv medlem af VSL