Fag i VSL

Ministerialbetjent - Løn og arbejde

Er du ministerialbetjent, er VSL din fagforening. Vi kender din løn og din overenskomst.

Arbejder du som ministerialbetjent, er du omfattet af VSL’s overenskomst.

VSL forhandler derfor din løn og dine ansættelsesforhold som ministerialbetjent og kan derfor hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer på arbejdspladsen. 

Lønnen er aftalt i organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten og fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og OAO-S.

Hvad laver en ministerialbetjent?

Ministerialbetjente og kontorbetjente arbejder i ministerier, direktorater og andre styrelser og institutioner inden for statens administration.

I ministeriernes departementer kaldes de ministerialbetjente og andre steder kontorbetjente.

Ministerialbetjente udfører mange forskellige opgaver blandt andet telefonomstilling, indkøb, kopiering, håndtering af post, reception og adgangskontrol, mødebookning m.m.

Hvordan bliver man ministerialbetjent?

For at blive ministerialbetjent skal du være over 18 år og have en ren straffeattest. Mange steder er der også krav om kørekort.

Nogle ministerier kræver sikkerhedsgodkendelse. 

Ledige job slås op på ministeriernes, direktoraternes og andre styrelsers hjemmesider.

Hvilken uddannelse skal man have som ministerialbetjent?

Der er ikke noget formelt krav til uddannelse, men det er en fordel at have erfaring fra lignende stillinger.

Fagforening for ministerialbetjente

De fleste ministerialbetjente er medlem af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening - VSL, fordi vi har overenskomsten. 

Du kan melde dig ind her

Din kontaktperson

Faglig sekretær Conni Lorentsen er din kontaktperson, når du arbejder som ministerialbetjent. Conni hjælper ministerialbetjente i hele landet. 

Conni kender alt til din overenskomst, så kontakt hende, hvis du har spørgsmål.

Bliv medlem af VSL

VSL er den eneste rigtige fagforening for ministerialbetjente. Vi er eksperter i din løn, overenskomst og branche