Ingen overenskomst – hvad så?

Hvis du er ansat hos en arbejdsgiver, som ikke har overenskomst, er det eneste der gælder for din ansættelse, hvad der står i din ansættelseskontrakt.

Hvis du er ansat et sted med overenskomst, har du krav på, for eksempel:

  • 5 feriefridag (den 6. ferieuge)
  • Løn under sygdom
  • Løn under barns første sygedag
  • Arbejdsmarkedspension
  • Uddannelse med mere

Disse ting har du ikke, som udgangspunkt, krav på i et firma uden overenskomst. Det gælder kun, hvis det er skrevet ind i din ansættelseskontrakt.

Ferieloven, lov om ansættelsesbeviser og arbejdsmiljøloven gælder for alle arbejdstagere.

Skriftlige aftaler er vigtigt

Mundtlige aftaler er lige så gældende som skriftlige, men de skal kunne bevises. Det er meget ofte et problem, når tingene begynder at gå skævt. Så har den ene part ofte en tendens til at blive hukommelsessvag.

​Derfor: Få skriftlige aftaler om dine løn- og ansættelsesforhold, før du begynder. Husk, at det  kun er det, der er aftalt, der er gældende.

VSL anbefaler, at du finder et job i et overenskomsdækket firma.

Tjek din kontrakt, husk at det skal være tydeligt hvornår der skal forhandles lønstigninger med mere.

Henvend dig  til VSL på 36 14 11 11, hvis du er i tvivl. 

Du har brug for VSL

Arbejder du på en arbejdsplads uden overenskomst, har du virkelig brug for at være medlem af VSL. 

Vi bliver dagligt kontaktet af vagter, som har problemer på deres arbejdsplads. Og det står altid værst til, der hvor der ikke er overenskomst. 

VSL hjælper dig:

  • Hvis virksomheden går konkurs
  • Du ikke får din løn
  • Du ikke får den korrekte ansættelseskontrakt
  • Der er problemer med dit vagtkort
  • Du får en arbejdsskade, bliver udsat for vold eller trusler 

Bliv medlem af VSL