Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garrantifond/LG sikrer løn og pension til lønmodtagere, hvis et firma går konkurs.

Formålet med LG er, at medarbejderne får udbetalt løn, feriepenge, pension mv. hvis en arbejdsgiver går konkurs, dør eller virksomheden ophører.

LG er også med til at sikre, at arbejdsgiveren udbetaler løn til de ansatte, når en virksomhed er under rekonstruktionsbehandling. Det er ikke alene en hjælp til de ansatte; det øger også chancen for, at en truet arbejdsplads kan bevares.

VSL hjælper

Som medlem af VSL får du hjælp til at anmelde en sag til LG.

Det er desværre noget, vi er eksperter i, fordi mange vagtfirmaer går konkurs.

Det kræver særlig viden at hele dit tilgodehavende hjem via LG, og det kan vi hjælpe dig med. 

Bliv medlem af VSL