Valg af tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten er valgt af sine kollegaer til at være talsmand over for arbejdsgiveren. Tillidsrepræsentanten er samtidig fagforeningens repræsentant og derfor forpligtet til at udfører de beslutninger, der træffes af den faglige organisation.

I overenskomsterne står der, at tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige arbejdere, der er omfattet af den pågældende overenskomst for området.

For at blive valgt som tillidsrepræsentant skal du være medlem af VSL, da der er VSL der har overenskomsten. En uorganiseret kan naturligvis ikke vælges.

Oftest stilles der et krav i overenskomsterne om en anciennitet på et år for at være valgbar.

Valgperioden er noget I bestemmer selv. Hvis der findes en faglig klub på arbejdspladsen, så er tillidsrepræsentanten formand for klubben. Klubbens vedtægter beskriver valgperioden.  

Godkendelse af valget

Det er VSL der godkender valget af tillidsrepræsentanten. Arbejdsgiveren har som hovedregel en indsigelsesret, som skal benyttes ret hurtig efter valget. En indsigelse mod et valg af en tillidsrepræsentant skal behandles fagretligt. Det er arbejdsgiveren der har den fulde bevisbyrde, for hvorfor tillidsrepræsentanten ikke opfylder kravene for valg.

Tillidsrepræsentantens opgaver

Tillidsrepræsentantens opgaver kan blandt andet være:

 • Kollegernes talsmand overfor arbejdsgiveren
 • Arbejde for at fremme gode arbejdsforhold
 • Formidle samarbejde mellem virksomheden og medarbejderne
 • Lønforhandlinger – herunder ligeløn
 • Ansættelses- og afskedigelsesspørgsmål
 • Personalepolitik
 • Inddrages i forbindelse med ny teknologi
 • Miljøforhold
 • Udliciteringsproblemer
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Kommunikation og forhandling med kollegerne, med andre tillidsvalgte, med VSL og med virksomhedens ledelse.
 • Efteruddannelse
 • Seniorpolitik
 • Ligestillingspolitik
 • Øvrige personalepolitikker

Konfliktløsning

Din evne til samarbejde og forhandling vil blive sat på mange prøver - men husk altid, at du har et netværk, du kan trække på. Gennem samarbejde og indflydelse påvirker du virksomhedens udvikling og fremtid, til gavn for kollegerne. Ved at løse konflikter og uenigheder imellem kollegerne og arbejdsgiveren og kollegerne i mellem, opnår du resultater til gavn for alle.

Tillidsrepræsentanten har pligt til at underrette VSL når der opstår en faglig uoverensstemmelse, som ikke kan løses ved forhandling med arbejdsgiveren.

Kurser og hjælp i VSL

Som nyvalgt tillidsrepræsentant kommer du på uddannelse i det faglige system. Det sker i FIU-systemet.

Her lærer du lærer blandt overenskomsten og samarbejdsaftalen at kende, og får kendskab til de love og aftaler, som gælder for arbejdsmarkedet.

VSL hjælper dig i forbindelse med nye kolleger på din arbejdsplads bliver medlem af fagforeningen. Det er også i VSL, du kan få støtte, råd og vejledning til at klare de mange opgaver på arbejdspladsen. Som for eksempel at sikre, at jeres overenskomst bliver overholdt.

Du skal have tid til at være tillidsrepræsentant

Din arbejdsplads skal give dig den fornøden tid til at du kan uddanne dig.

Som tillidsrepræsentant vil du opleve at være medarbejdernes talerør og derfor er det en god ide at lave interne spilleregler for hvordan medarbejderne kontakter dig. På mail eller sms. En god ide er også en telefontid, så du ikke bliver kontaktet på alle tider af døgnet. 

Arbejdspladsen skal give dig den fornøden tid til at du kan varetage funktionen.  

Nogen overenskomster indeholder en ret til et vederlag. Dette gives for den ekstra tid du bruger for dine kolleger.

Faglig uddannelse på FiU

FiU betyder Fagbevægelsens Interne Uddannelser.

De faglige uddannelser henvender sig til tillidsvalgte, altså tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt bestyrelsesmedlemmer.

Kurserne foregår på LO skolen. Skolen kaldes i dag Konventum, men ligger stadig i Helsingør. 

Den faglige uddannelse starter med en Basisuge (mandag til fredag ca kl. 12). På Basismodulet får du grundlæggende værktøjer til at kende din rolle og kunne gøre en forskel for kollegerne på arbejdspladsen.

Kursusforløbet er tilrettelagt meget arbejdspladsnært, så du fra start til slut forholder dig til situationen på din egen arbejdsplads.

VSL har en forventning om, at nyvalgte tillidsrepræsentanter inden for det første år, er gået i gang med den faglige uddannelse.

Hvem møder du på Basiskurset?
På Basiskurset møder du tillidsvalgte fra alle fagforeningerne under Serviceforbundet.

Løn under kurset
Nogle firmaer betaler din almindelige løn mens du er afsted. De kan så få en vis del refunderet af Serviceforbundet.

Hvis dit firma ikke betaler din løn, så skal du dokumentere dit tab. Vær opmærksom på, at der er en maksimum for hvor meget der kan refunderes