Medlemsfordele:

Socialrådgiver

Serviceforbundets socialrådgiverordning kan hjælpe dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade, når du er medlem af VSL.

Hjælp ved arbejdsskade

Sygedagpengesager

Førtidspension og fleksjob

Når du er medlem af VSL, kan du få hjælp og rådgivning, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke. 

Vi hjælper med arbejdsskadesager og sygedagpenge, fleksjob og andre sociale sager og problemstillinger.

Vi kan rådgive dig. Kontakt os på telefon 36 14 11 11. 

Du kan også få hjælp af Serviceforbundets socialrådgiverordning: 

Socialrådgiverordning

Hjælp ved arbejdsskader, sygdom, fleksjob og pension
Hvis du får en arbejdsskade og skal søge erstatning, er socialrådgiver Torben Krüger klar til at hjælpe dig i tæt samarbejde med dygtige advokater.
Torben hjælper også, hvis du bliver langtidssyg og skal i kontakt med kommunen. Han er ekspert med mange års erfaring i sygedagpenge, fleksjob, revalidering, førtidspension og andre sociale spørgsmål.

Læs om almindelige spørgsmål til socialrådgiverne på Serviceforbundets hjemmeside

FULDMAGT TIL ARBEJDSSKADESAGER

Fuldmagt til arbejdsskadesager

Vi skal bruge en fuldmagt til at behandle din sag.

Med fuldmagten giver du os ret til at indhente aktindsigt, fremsende bemærkninger og anke en eventuel afgørelse på vegne af dig. Kommer du i tvivl om noget, når du udfylder fuldmagten, så ring til Alan Winther på på telefon 70 15 04 00

Gå ind på AES.dk

Vælg Se sag
Klik på knappen Log på Se Sag
Under fanen Blanketter finder du Fuldmagt

Når du udfylder fuldmagten, skal du skal oplyse følgende:

  • Navn
  • AES sagsnummer
  • Navn/Virksomhed der får fuldmagt: Serviceforbundet
  • Afdeling: skal ikke udfyldes
  • Adresse: Ramsingsvej 30
  • Postnummer: 2500
  • By: Valby
  • Fuldmagtshavers reference nummer: Dit eget cpr.nr.
  • Jeg giver fuldmagt til: Vælg kode 21

Klik herefter på Send

Se mere

FULDMAGT TIL SYGEDAGPENGESAGER OG ANDRE SOCIALE SAGER

Fuldmagt til sygedagpengesager og andre sociale sager

Vi skal bruge en fuldmagt til at behandle din sag.

Med fuldmagten giver du os ret til at indhente aktindsigt, fremsende bemærkninger og anke en eventuel afgørelse på vegne af dig. Kommer du i tvivl om noget, når du udfylder fuldmagten, så ring til Torben Krüger på på telefon 70 15 04 00

Hent fuldmagt til sygedagpengesager og andre sociale sager her 

Se mere

Bliv medlem i dag

Meld dig ind nu, og få adgang til hjælp og rådgivning fra socialrådgivere.