16. apr. 2019

Er du udsat for asbest? Så skal det dokumenteres

Som vagt kan du blive udsat for asbest på arbejdspladsen. Det kan ske i gamle P-huse eller ved renovering af arbejdspladsen og vagtopgaver i bygninger, som bliver renoveret eller revet ned.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Er du udsat for asbest? Så skal det dokumenteres

Bliver du udsat for asbest, skal du kontakte fagforeningen.

”Før der skabes unødig angst for det frygtede stof, og alle bestiller tid hos lægen, er det vigtigt at vide, at der i dag ikke findes en egnet metode til tidligt at opspore asbestbetinget lungekræft eller lungehindekræft”, forklarer arbejdsmiljøkonsulent hos VSL Martin Nielson. ”Derfor anbefaler man heller ikke systematisk undersøgelse af alle, der har været udsat for asbest. Ja, faktisk er de samlede sundhedsmæssige konsekvenser, ved røntgen og bestråling af lungerne i forbindelse med en undersøgelse, større.”

Dokumentation til fremtiden
Selvom der ikke nødvendigvis er grund til bekymring her og nu, er det alligevel vigtigt, at du er opmærksom på, om du bliver eksponeret for asbest på din arbejdsplads. Årsagen er, at det kan have betydning for muligheden for senere i livet at få anerkendt en erhvervssygdom, hvis du skulle blive syg. Der får du brug for at kunne pege tilbage på, hvornår i dit arbejdsliv, du blev udsat for asbest.

Det er årsagen til, at VSL løbende indsamler dokumentation for, at medlemmer bliver eksponeret for asbest på arbejdspladsen. Har du mistanke om, at der er asbest på din arbejdsplads, bør du derfor kontakte arbejdsmiljøkonsulent hos VSL Martin Nielson, så han kan indhente agtindsigt. Det virker måske ikke vigtigt her og nu, men hvis du på et tidspunkt senere i livet får brug for dokumentation på eksponering for asbest, vil dokumentation fra aktindsigten få stor betydning for din sag.

VLS har blandt andet søgt agtindsigt i sager hos CPH - Københavns Lufthavne og SMK - Statens Museum for Kunst. To eksempler på, hvordan VSL arbejder med dokumentation af asbest, hvor de berørte medarbejdere er blevet informeret af arbejdsgiveren.

Asbest i Københavns Lufthavn
VSL fik adskillige henvendelser fra medlemmer i 2000 om asbestarbejde i operationscentret i den vestlige ende af terminal 2. Derfor søgte VSL agtindsigt hos Arbejdstilsynet.

I juni 2015 gav Arbejdstilsynet et straks-påbud til et nedrivningsfirma, som var i gang på 3. sal i den vestlige ende af terminal 2.  Årsagen var, at der ikke var gjort nok for at forhindre spredning af asbestpartikler. Samtidig var arbejdet ikke anmeldt til Arbejdstilsynet, hvilket ellers er et krav. I samme periode blev der udført asbestsaneringsopgaver i kælderen i terminal 2, uden at dette arbejde på forhånd var anmeldt til Arbejdstilsynet.

Begge eksempler viser, hvordan VSL arbejder med dokumentation af asbest, hvis et medlem på et senere tidspunkt skulle blive syg.

SMK – Statens Museum for kunst
Statens Museum for kunst (SMK) er et gammelt museum bygget i 1896. Indtil forrige år rummede museet ikke kun gammel kunst, men også et af Københavns ældste varmesystemer med asbest som en del af gammel rørisolering. Det betød, at der foregik en del asbestsanering på museet i 2017.

VSL har fået aktindsigt hos Arbejdstilsynet og i SMK’s egen dokumentation om asbest, blandt andet en udførlig rapport om alle sundhedsskadelige stoffer på museet.

Dokumentationen fra SMK viser blandt andet, at der var asbest i loftsplader, der blev fjernet i forbindelse med udskiftning af gamle ovenlysvinduer.

Asbest i gamle P-huse
Du har risiko for at blive udsat for asbest, hvis du arbejder i et P-hus. Asbesten kan stamme fra bilernes bremseklodser. Asbest i bremseklodser blev nemlig først forbudt i 1988.

VSL er bekendt med et tilfælde, hvor vagter er blevet bedt om at fjerne støv fra rør og ventilationsanlæg i et gammelt P-hus, og advarer derfor imod at sige ja til denne form for opgaver:

”Sig altid nej, hvis du bliver bedt om at deltage i rengøring af gamle parkeringshuse. Der kan være asbest, og derfor er der særlige procedure, som skal følges,” advarer Martin Nielson. ”Arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden det sættes i gang. Det sker for at sikre dit arbejdsmiljø”.

Hvor stor er risikoen for at blive syg?
Der er sammenhæng mellem, hvor meget du bliver udsat for asbest og risikoen for, om du bliver syg.

Hvis du har arbejdet direkte med asbest
Hvis du jævnligt gennem mange år har arbejdet med asbest, har du øget risiko for kræft i lungehinden, lungekræft og lungeasbestose. Det kan for eksempel være, hvis du har skåret eller slebet i asbestholdigt materiale eller, hvis du har fjernet letsmuldrende asbestisolering uden tilstrækkelig beskyttelse.  

Lejlighedsvis kontakt med asbest
Hvis du kun lejlighedsvis har været i kontakt med asbest, har du en let øget risiko for kræft i lungehinden, men ikke for lungekræft eller lungeasbestose.

Ophold i lokaler med asbest
Hvis du har opholdt dig i lokaler med forurening fra asbestholdige materialer, som du ikke selv har håndteret, vurderes risikoen for ubetydelig.

Symptomer, du skal være opmærksom på
Hvis du har arbejdet med asbest, bør du kontakte din læge, hvis du har luftvejsproblemer, som ikke vil gå væk.

Symptomerne kan være:

  • Vedvarende hoste
  • Åndenød
  • Blodigt opspyt
  • Smerter i brystet

Relaterede nyheder