22. maj 2019

Er du sikret godt nok, når du er vagt?

Din arbejdsgiver skal give dig udstyr, så du nemt kan komme i kontakt med en kontrolcentral via radio eller telefon. Du skal også have instruktion og udstyr, så du kan aktivere en overfaldsalarm.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Er du sikret godt nok, når du er vagt?
Mange vagter bliver udsat for chokerende hændelser, trusler og vold. Foto: Shutterstock

Kontrolcentralen har brug for at vide nøjagtigt, hvor vagten befinder sig, så de kan sørge for hjælp. Derfor skal din arbejdsgiver sikre, at du får velfungerende kommunikationsudstyr og sporingsudstyr. Det sidste gælder især ronderende vagter, alampatruljer og værditransporter.

Din arbejdsgiver har ansvaret for at følge den teknologiske udvikling og sikre dig og dine kolleger bedst muligt.

Direkte kommunikation med kontrolcentralen
Som vagt skal du altid kunne kommunikere med en kontrolcentral, som er godkendt af Rigspolitiet. Kontrolcentralen har en direkte linje til politiet.

Vagter i biler skal have et sporingsudstyr, så kontrolcentralen hele tiden kan følge bilens position og rute.

Når du bevæger dig længere væk fra bilen, skal du have et sporingsudstyr, som du kan tage med.

Sporingsudstyr også til faste vagter
Er du fast vagt, der gennemfører tilsyn med større områder, så du er væk fra det faste vagtlokale i kortere eller længere tid, skal du også have sporingsudstyr.

Hvis du mister signalet, skal kontrolcentralen straks kunne konstatere det, så de kan kontakte dig og sikre, at alt er vel.

Du skal have en overfaldsalarm
Det udstyr, du bærer på dig, skal være tilstrækkeligt til, at du altid kan sende en alarm, hvis du bliver overfaldet, eller der sker andet uventet.

Det er vigtigt, fordi det tager tid at kontakte 112. Som vagt skal du kunne komme direkte igennem til kontrolcentralen, som har kontakten til alarmcentralen. Kontrolcentralen skal kunne komme dig til undsætning.

Kontrolcentralen kan tilkalde politiet og kolleger, hvis du ikke selv er i stand til det.

Sådan kan du selv øge sikkerheden
Hvis du bevæger dig uden for dækning, skal du inden kalde kontrolcentralen og fortælle, hvor længe du er væk. Du skal kalde igen, når dækningen er i orden.

Hvis en værditransport har en punktering eller anden uautoriseret standsning, skal du straks melde det til kontrolcentralen, så de kan træffe de rette forholdsregler.

Du skal straks rapportere truende eller mistænkelige forhold klart og korrekt til kontrolcentralen.

Relaterede nyheder